Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Jún
2018
Dohoda o primeranom znášaní nákladov
DOH-2-13/2018-NR
0,00 € Orange Slovensko a.s. Štatistický úrad SR
14.
Jún
2018
Rámcová dohoda o podporných činnostiach vo verejnom obstarávaní
ZML-2-22/2018-400
52 920,00 € CRATUS SK s. r. o. Štatistický úrad SR
11.
Jún
2018
Zmluva o spolupráci
ZML-3-14/2018-900
479 712,00 € Ministerstvo vnútra SR Štatistický úrad SR
7.
Jún
2018
Dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky
DOH-2-21/2018-300
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Štatistický úrad SR
5.
Jún
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-5/2018-TT
6 676,80 € F-CONNECT s. r. o. Štatistický úrad SR
4.
Jún
2018
Zmluva o dielo
ZML-1-3/2018-800
7 866,00 € ODIS s. r. o. Štatistický úrad SR
1.
Jún
2018
Zmluva na recertifikáciu systému manažérstva kvality Štatistického úradu SR
ZML-3-12/2018-120
9 846,00 € BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r. o. Štatistický úrad SR
1.
Jún
2018
Dodatok k Zmluve na vytvorenie informačného systému RPO
Dodatok č. 3 k ZML-3-42/2013-500
196 800,00 € ANEXT a. s. Štatistický úrad SR
29.
Máj
2018
Kontrakt uzatvorený na základe uznesenia vlády SR č 1370/2002 bod B.1 a smernice č. 2/2009
553/2018
4 300,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
24.
Máj
2018
Servisná zmluva na pozáručný servis
586/2018
10 910,96 € BTK - bývanie, teplo, klimatizácia, s.r.o. INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
23.
Máj
2018
Zmluva o výpožičke majetku štátu
ZML-4-4/2018-KE
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove Štatistický úrad SR
18.
Máj
2018
Dodatok k Dohode o poskytnutí údajov a informácií z administratívnych zdrojov údajov
Dodatok č.1 k DOH-23-/2013-400
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Štatistický úrad SR
17.
Máj
2018
Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb
ZML-3-13/2018-210
14 400,00 € Rikad s. r. o. Štatistický úrad SR
15.
Máj
2018
KONTRAKT
ZML-3-9/2018-GTSÚ
4 300,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
14.
Máj
2018
Príkazná zmluva
ZML-3-7/2018-600
9 000,00 € VEDA, vydavateľstvo SAV Štatistický úrad SR
10.
Máj
2018
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č.1 k ZML-4-4/2016-TT
0,00 € Pavol Chalko - SENLINE Štatistický úrad SR
4.
Máj
2018
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
ZML-4-6/2018-BB
4 680,00 € Pelle Ottó s. r. o. Štatistický úrad SR
26.
Apríl
2018
Dohoda o urovnaní
DOH-2-17/2018-230
0,00 € AQUA PRO EUROPE a. s. Štatistický úrad SR
26.
Apríl
2018
Dodatok č.1 k Zmluve o palivových kartách Zlatá a Strieborná spoločnosti SLOVNAFT
Dodatok č.1 k ZML-3-25/2005-230
0,00 € SLOVNAFT a. s. Štatistický úrad SR
20.
Apríl
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-2/2018-BB
2 357,00 € NSM, s. r. o. Štatistický úrad SR
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »