Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
November
2019
Zmluva o dielo
ZML-1-10/2019-230
0,00 € PROFI Výťahy s. r. o. Štatistický úrad SR
5.
November
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-51/2019-500
66 360,00 € Alistiq, s.r.o. Štatistický úrad SR
4.
November
2019
Zmluva k informačnému systému INFOREG
1041/2019
171 120,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30.
Október
2019
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZML-3-53/2019-400
24 480,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
29.
Október
2019
Zmluva o dielo č. 917/2019 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
917/2019
5 000,00 € RNDR. Mária Josefsonová INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
29.
Október
2019
Zmluva o elektronickom informačnom systéme pre prípravu, zber, štatistické spracovanie a disemináciu cenzových dát sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021
ZML-1-11/2019-900
Doplnená
13 389 040,00 € BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. Štatistický úrad SR
29.
Október
2019
Zmluva o dielo č. 900/2019 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
900/2019
15 000,00 € Ing. Martina Kasanová INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
22.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-49/2019-500
77 520,00 € Belfast s.r.o. Štatistický úrad SR
22.
Október
2019
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentov
ZML-3-52/2019-KE
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Štatistický úrad SR
18.
Október
2019
Zmluva o dielo č. 1006/2019
1006/2019
68 400,00 € Radvise Group, s.r.o. INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
17.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie
ZML-3-50/2019-NR
20,00 € Orange Slovensko, a. s. Štatistický úrad SR
17.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní marketingového poradenstva, poradenstva a podpory pri výbere dodávateľa kreatívnych služieb, mediálnej kampane a komunikácie pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
ZML-3-48/2019-900
78 120,00 € PS:Digital, s.r.o. Štatistický úrad SR
8.
Október
2019
Zmluva č. 899/2019 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
899/2019
Doplnená
5 000,00 € Ing. Alexander Láng INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
8.
Október
2019
Zmluva č. 898/2019 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
898/2019
Doplnená
5 000,00 € Ing. Ignác Badár INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
8.
Október
2019
Zmluva č. 897/2019 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
897/2019
Doplnená
5 000,00 € Ing. Peter Hollý INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
7.
Október
2019
Dohoda o vzájomnej spolupráci
DOH-2-16/2019-600
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Štatistický úrad SR
7.
Október
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb
ZML-6-8/2019-400
130 915,20 € Spring Production, s. r. o. Štatistický úrad SR
4.
Október
2019
Zmluva o partnerstve
ZML-3-47/2019-500
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štatistický úrad SR
27.
September
2019
Zmluva o dielo
ZML-1-9/2019-900
80 500,00 € TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
26.
September
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-46/2019-500
Doplnená
5 261 716,46 € Aliter Technologies, a.s. Štatistický úrad SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »