Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
Február
2020
Zmluva o výkone správy
ZML-3-1/2020-230
50 000,00 € Orange Slovensko a.s. Štatistický úrad SR
4.
Február
2020
Zmluva o servisnej činnosti
ZML-3-5/2020-500
21 564,00 € EMM International s.r.o. Štatistický úrad SR
31.
Január
2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 467 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu
ZML-3-3/2020-PO
0,00 € Technické služby mesta Humenné Štatistický úrad SR
24.
Január
2020
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
DOH-2-2/2020-BB
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Štatistický úrad SR
23.
Január
2020
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
ZML-3-2/2020-500
5 999,99 € Disig, a.s. Štatistický úrad SR
15.
Január
2020
Zmluva o spolupráci pri zostavení satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky
ZML-3-13/2019-400
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
15.
Január
2020
Kúpna zmluva
112/2020
26 385,84 € ADIR výpočtová technika INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
14.
Január
2020
Darovacia zmluva
ZML-3-55/2019-230
0,00 € Štatistický úrad SR Obec Dolná Strehová
27.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071Y061
ZML-3-66/2019-500
10 082 769,69 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Štatistický úrad SR
19.
December
2019
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
ZML-3-62/2019-230
68 200,00 € Ľubomír Vráblik - A A A ČISTENIE Štatistický úrad SR
19.
December
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-9/2019-BB
8 380,85 € COMPLET SK, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
19.
December
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-8/2019-BB
0,00 € Mgr. Csilla Szecseiová Štatistický úrad SR
19.
December
2019
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
ZML-3-58/2019-230
888,05 € SALESIANER MIETTEX s. r. o. Štatistický úrad SR
18.
December
2019
Zmluva o postúpení licencií
ZML-3-64/2019-400
0,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
18.
December
2019
Zmluva o postúpení licencií
1260/2019
0,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
16.
December
2019
Relizačná zmluva
ZML-3-57/2019-230
0,00 € ZSE Energia, a.s. Štatistický úrad SR
16.
December
2019
Rámcová poistná zmluva
ZML-3-61/2019-230
0,00 € Generali Poisťovňa, a. s. Štatistický úrad SR
16.
December
2019
Realizačná zmluva
ZML-3-56/2019-230
0,00 € ZSE Energia, a.s. Štatistický úrad SR
16.
December
2019
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
Dodatok č.1 k Z201934703_Z
127 440,00 € AUTOPOLIS a.s. Štatistický úrad SR
13.
December
2019
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-59/2019-230
Doplnená
82 080,00 € DIMANO a.s. Štatistický úrad SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »