Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2019
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-1-14/2019-500
50 148,00 € Symphony Group s.r.o. Štatistický úrad SR
12.
December
2019
Zmluva o dielo
ZML-1-15/2019-860
25 200,00 € DATALAN, a.s. Štatistický úrad SR
6.
December
2019
Zmluva o dielo
ZML-1-13/2019-230
34 898,40 € TZB Technológie s. r. o. Štatistický úrad SR
3.
December
2019
Zmluva č. 1102/2019 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
1102/2019
19 000,00 € Ing. Mária Sabayová INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
3.
December
2019
Zmluva č. 1101/2019 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
1101/2019
8 600,00 € Ing. Tomáš Nagy INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
29.
November
2019
Zmluva o poskytnutí softvéru MIS
ZML-3-54/2019-500
82 800,00 € Data System Soft, spol. s r. o. Štatistický úrad SR
25.
November
2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-7/2019-230
65 780,65 € Antidopingová agentúra Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
22.
November
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A14116477
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Štatistický úrad SR
22.
November
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A14116220
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Štatistický úrad SR
21.
November
2019
Zmluva o dielo
ZML-1-12/2019-900
75 840,00 € Plaut Slovensko, s.r.o. Štatistický úrad SR
5.
November
2019
Zmluva o dielo
ZML-1-10/2019-230
0,00 € PROFI Výťahy s. r. o. Štatistický úrad SR
5.
November
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-51/2019-500
66 360,00 € Alistiq, s.r.o. Štatistický úrad SR
4.
November
2019
Zmluva k informačnému systému INFOREG
1041/2019
171 120,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30.
Október
2019
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZML-3-53/2019-400
24 480,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
29.
Október
2019
Zmluva o dielo č. 917/2019 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
917/2019
5 000,00 € RNDR. Mária Josefsonová INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
29.
Október
2019
Zmluva o elektronickom informačnom systéme pre prípravu, zber, štatistické spracovanie a disemináciu cenzových dát sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021
ZML-1-11/2019-900
Doplnená
13 389 040,00 € BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. Štatistický úrad SR
29.
Október
2019
Zmluva o dielo č. 900/2019 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
900/2019
15 000,00 € Ing. Martina Kasanová INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
22.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-49/2019-500
77 520,00 € Belfast s.r.o. Štatistický úrad SR
22.
Október
2019
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentov
ZML-3-52/2019-KE
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Štatistický úrad SR
18.
Október
2019
Zmluva o dielo č. 1006/2019
1006/2019
68 400,00 € Radvise Group, s.r.o. INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »