Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí služobného motorového vozidla zamestnancovi
DOH-2-8/2019-230
0,00 € Ing. Marek Hargaš Štatistický úrad SR
29.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní podpory a servisných služieb
ZML-3-19/2019-500
29 031,36 € DICIT spol. s r. o. Štatistický úrad SR
25.
Apríl
2019
Zmluva o dielo
ZML-1-3/2019-500
78 720,00 € Plaut Slovensko s.r.o. Štatistický úrad SR
18.
Apríl
2019
Zmluva o dielo
ZML-1-2/2019-500
5 210 000,00 € ArcGEO Information Systems, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
8.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí plnení
ZML-3-14/2019-500
71 880,00 € Vision IT Solutions, a.s. Štatistický úrad SR
5.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-17/2019-400
Doplnená
119 886,00 € Spring Production, s. r. o. Štatistický úrad SR
3.
Apríl
2019
Dohoda o poskytovaní údajov
DOH-1-5/2019-500
0,00 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Štatistický úrad SR
2.
Apríl
2019
Dohoda o odbornej praxi študenta
DOH-2-5/2019-NR
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Štatistický úrad SR
1.
Apríl
2019
Zmluva o výpožičke
ZML-4-1/2019-KE
0,00 € Slovenská republika v správe Regionálny úrad verejného zdravotníctva Štatistický úrad SR
27.
Marec
2019
Zmluva o nájme nebytových priestrov a súvisiaceho hnuteľného majetku
ZML-4-2/2019-NR
0,00 € Vladimír Nevlaha Profi-gastro Štatistický úrad SR
27.
Marec
2019
Zmluva na zabezpečenie stravovania
ZML-3-5/2019-NR
79 200,00 € Vladimír Nevlaha Profi-gastro Štatistický úrad SR
25.
Marec
2019
Zmluva č. 364/2019 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
364/2019
2 000,00 € Mgr. Tibor Švehla INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
25.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu
Dodatok č. 1 k zmluve
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
25.
Marec
2019
Zmluva č. 362/2019 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
362/2019
5 700,00 € Ing. Mária Sabayová, PhD. INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
25.
Marec
2019
Zmluva č. 363/2019 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
363/2019
5 500,00 € Ing. Lívia Drugdová INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
25.
Marec
2019
Zmluva o spolupráci
ZML-3-7/2019-800
94 783,00 € Slovenský hydrometerologický ústav Štatistický úrad SR
19.
Marec
2019
Dodatok č. 14 k Dohode o vzájomnom poskytovaní údajov
Dodatok č. 14 k dohode
0,00 € Štátna pokladnica Štatistický úrad SR
19.
Marec
2019
Zmluva o dielo
ZML-1-1/2019-500
82 764,00 € EMM, spol. s r. o. Štatistický úrad SR
15.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie
A13267729
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Štatistický úrad SR
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu
Dodatok č. 1 k Zmluve 9/2/20/0160/15
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »