Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Február
2019
Zmluva o spolupráci
19/2019/UVLF
0,00 € Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
8.
Február
2019
Licenčná zmluva
4/2019/UVLF-ESAP
0,00 € doc. MVDr. Róbert Herich, PhD. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
8.
Február
2019
Zmluva o ubytovaní
172 (580-581) /2018/UVLF
123,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
8.
Február
2019
Licenčná zmluva
1/2019/UVLF-ESAP
0,00 € doc. MVDr. Peter Korim, CSc. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
8.
Február
2019
Zmluva o výpožičke
13/2019/UVLF
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Gunnhildur Pétursdóttir
8.
Február
2019
Licenčná zmluva
3/2019/UVLF-ESAP
0,00 € Ing. MVDr. Jana Korimová, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
8.
Február
2019
Zmluva o výpožičke
14/2019/UVLF
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Gunnhildur Pétursdóttir
8.
Február
2019
Licenčná zmluva
2/2019/UVLF-ESAP
0,00 € Ing. MVDr. Jana Korimová, PhD. a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
7.
Február
2019
Rámcová dohoda
18/2019/UVLF
17 394,00 € C & C Košice s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
7.
Február
2019
Rámcová dohoda
17/2019/UVLF
27 843,76 € MVDr. Peter Pongrácz VETIS Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
5.
Február
2019
Dohoda o spolupráci
15/2019/UVLF
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v Bratislave Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
31.
Január
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. SK-PL-18-0088
12/2019/UVLF
Doplnená
4 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
30.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2019
7/2019/UVLF
13 198 439,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
29.
Január
2019
Zmluva o propagačnej činnosti
11/2019/UVLF
0,00 € TOMI EDUCATION s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
29.
Január
2019
Rámcová dohoda
10/2019/UVLF
18 000,00 € Štefan Nagy - FAN - AUTO Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
25.
Január
2019
Rámcová dohoda
9/2019/UVLF
19 440,00 € P.J. Servis, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
22.
Január
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
149/2018/UVLF-IKT
927,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
22.
Január
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
148/2018/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
22.
Január
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
152/2018/UVLF-IKT
134,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
22.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
8/2019/UVLF
8 040,00 € KOŠICE Audit, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »