Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
December
2019
Objednávka č. 60/2019
FINAGRO, s.r.o., Bratislava (35693932)
30 037,50 € FINAGRO, s.r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
23.
December
2019
Objednávka č. 63/2019
Objednávka č. 63/2019
5 757,00 € FINAGRO s.r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
23.
December
2019
Kúpna zmluva na surové kravské mlieko pre roky 2017-2021 / Dodatok č. 20
Kúpna zmluva na surové kravské mlieko pre roky 2017-2021 / Dodatok č. 20
0,00 € AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Tatranská mliekareň a.s.
23.
December
2019
Kúpna zmluva na surové kravské mlieko pre roky 2017-2021 / Dodatok č. 22
Kúpna zmluva na surové kravské mlieko pre roky 2017-2021 / Dodatok č. 22
0,00 € AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Tatranská mliekareň a.s.
20.
December
2019
Kúpna zmluva Slanské Nové Mesto
Kúpna zmluva Slanské Nové Mesto
1 000,00 € Babičová Agnesa Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
20.
December
2019
Zmluva o združení výskumne a technicky orientovaných univerzít Slovenskej republiky
254/2019/UVLF
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
December
2019
Kolektívna zmluva
258/2019/UVLF
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
19.
December
2019
Accommodation Agreement
170 (55-59) /2019/UVLF
610,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
18.
December
2019
Rámcová dohoda
253/2019/UVLF
2 880,00 € Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
18.
December
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov verejnej vysokej školy
252/2019/UVLF
493,34 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Rudolf Mišinský
18.
December
2019
Licenčná zmluva
28/2019/UVLF-ESAP
0,00 € MVDr. Alena Nagyová, PhD. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
17.
December
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie v rámci krajín programu
251/2019/UVLF
1 325,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Veronika Šimaiová, PhD.
17.
December
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
250/2019/UVLF
2 568,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Veronika Pócošová
16.
December
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie v rámci krajín programu
248/2019/UVLF
1 230,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.
13.
December
2019
Zmluva č. 50/UP 2019 o zabezpečení koncertného podujatia
249/2019/UVLF
7 265,00 € Štátna filharmónia Košice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
11.
December
2019
Accommodation Agreement
170 (52-54) /2019/UVLF
366,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
11.
December
2019
Darovacia zmluva
1/2019/NF
5 925,00 € Neinvestičný fond Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
10.
December
2019
Licenčná zmluva
37/2019/UVLF-FPH
0,00 € RNDr. Gabriela Hrčková, DrSc. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
December
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
91/2019/UVLF-IKT
138,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
December
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
90/2019/UVLF-IKT
123,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »