Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
23/2019/UVLF
1 932,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Anita Vassová
12.
Marec
2019
Accommodation Agreement
190 (91-93) /2018/UVLF
366,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
12.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
24/2019/UVLF
1 932,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Tomáš Tkáč
11.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2019
21/2019/UVLF
Doplnená
13 302 683,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
11.
Marec
2019
Zmluva o výpožičke
34/2019/UVLF
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Karen Birgitte Goa
11.
Marec
2019
Dohoda o platení v splátkach
280/2018/UVLF
1 602,19 € Alexandra Petrovová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
11.
Marec
2019
Zmluva o výpožičke
35/2019/UVLF
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Karen Birgitte Goa
8.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
45/2019/UVLF
1 278,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Marieta Kurillová
8.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie v rámci krajín programu
42/2019/UVLF
1 440,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.
8.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie v rámci krajín programu
41/2019/UVLF
1 440,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Vladimír Petrilla, PhD.
7.
Marec
2019
Dohoda o spolupráci
30/2019/UVLF
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
6.
Marec
2019
Accommodation Agreement
190 (79-90) 2018/UVLF
1 474,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
4.
Marec
2019
Zmluva o postúpení výkonu majetkových práv
39/2019/UVLF
0,00 € MVDr. Lýdia Mesarčová, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4.
Marec
2019
Zmluva o ubytovaní
172 (583) /2018/UVLF
Doplnená
62,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
4.
Marec
2019
Hromadná licenčná zmluva
27/2019/UVLF
249,60 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4.
Marec
2019
Rámcová dohoda
43/2019/UVLF
1 194,00 € Ing. Pavol Kočiš Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4.
Marec
2019
Dohoda č. 19/41/010/138 o pomoci v hmotnej núdzi
40/2019/UVLF
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1.
Marec
2019
Rámcová dohoda
38/2019/UVLF
1 800 000,00 € DAG SLOVAKIA, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1.
Marec
2019
Agreement about the student-paid bachelor study at the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice
1 (1-20)/2019/UVLF
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
28.
Február
2019
Zmluva o ubytovaní
37/2019/UVLF
115,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Klaudia Korbová
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »