Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Máj
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
52/2019/UVLF-IKT
9,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Máj
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
48/2019/UVLF-IKT
9,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Máj
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
44/2019/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Máj
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
49/2019/UVLF-IKT
9,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Máj
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
47/2019/UVLF-IKT
9,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Máj
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
46/2019/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Máj
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
59/2019/UVLF-IKT
278,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Máj
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
56/2019/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Máj
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
50/2019/UVLF-IKT
48,50 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Máj
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
51/2019/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Máj
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
53/2019/UVLF-IKT
9,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Máj
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
54/2019/UVLF-IKT
322,10 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Máj
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
42/2019/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Máj
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
45/2019/UVLF-IKT
85,50 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Máj
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
55/2019/UVLF-IKT
120,50 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie v rámci krajín programu
81/2019/UVLF
1 440,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach doc. MVDr. Drahomíra Sopková, PhD.
10.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie v rámci krajín programu
83/2019/UVLF
1 440,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Radoslava Vlčková, PhD.
10.
Máj
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
57/2019/UVLF-IKT
6,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Máj
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
58/2019/UVLF-IKT
17,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Máj
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
43/2019/UVLF-IKT
9,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach