Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Apríl
2020
Agreement on conditions of study at the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice
247/2019/UVLF
0,00 € Tel-Hai College Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
9.
Apríl
2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečovaní starostlivosti o koňa č.j.: 119/2016/UVLF
56/2020/UVLF
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Nálepka s.r.o.
3.
Apríl
2020
Hromadná licenčná zmluva
43/2020/UVLF
187,20 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1.
Apríl
2020
Zmluva o zabezpečovaní starostlivosti o koňa
54/2020/UVLF
1 710,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Zuzana Nováková
1.
Apríl
2020
Zmluva o zabezpečovaní starostlivosti o koňa
55/2020/UVLF
275,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Zuzana Nováková
31.
Marec
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie v rámci krajín programu
32/2020/UVLF
1 230,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach doc. MVDr. Eva Dudriková, PhD.
31.
Marec
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie v rámci krajín programu
31/2020/UVLF
1 230,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Jana Maľová, PhD.
31.
Marec
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
39/2020/UVLF
1 560,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Margaréta Horváthová
25.
Marec
2020
Rámcová dohoda
52/2020/UVLF
3 489,79 € IDEXX Laboratories Slovakia s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
16.
Marec
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
8/2020/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
16.
Marec
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
7/2020/UVLF-IKT
103,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
16.
Marec
2020
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9/2020/UVLF-IKT
138,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
13.
Marec
2020
Rámcová dohoda
51/2020/UVLF
2 059,20 € NutriLand Slovakia s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
13.
Marec
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
6/2020/UVLF-IKT
9,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
12.
Marec
2020
Licenčná zmluva
3/2020/UVLF-ESAP
0,00 € doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
12.
Marec
2020
Licenčná zmluva
1/2020/UVLF-ESAP
0,00 € prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
12.
Marec
2020
Licenčná zmluva
2/2020/UVLF-ESAP
0,00 € doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
12.
Marec
2020
AGREEMENT About the student-paid bachelor study at the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice
4 (1-26) /2020/UVLF
143 000,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
12.
Marec
2020
Licenčná zmluva
4/2020/UVLF-ESAP
0,00 € doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
11.
Marec
2020
Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely
44/2020/UVLF
15,73 € LESEL, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »