Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
August
2020
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 06 / 2003 zo dňa 11.8.2020
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 06 / 2003 zo dňa 11.8.2020
0,00 € BENOL STEEL a.s. Košice Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
24.
August
2020
Dohoda o finančnom bonuse pre poľnohospodársky podnik „FMC Bonus 2020"
Dohoda o finančnom bonuse pre poľnohospodársky podnik „FMC Bonus 2020"
0,00 € FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o., Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
24.
August
2020
Objednávka č. 29/2020
Objednávka č. 29/2020
1 612,00 € MV-servis, s.r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
24.
August
2020
Dohoda o odškodnení Slanec - Slanské Nové Mesto
Dohoda o odškodnení Slanec - Slanské Nové Mesto
3 078,39 € AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. FibreNet, s r. o
24.
August
2020
Objednávka č. 35/2020
Objednávka č. 35/2020
19 610,00 € ASRA spol. s r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
24.
August
2020
Zmluva o zabezpečení bezodplatných služieb súvisiacich s finančným sprostredkovaním
127/2020/UVLF
0,00 € MAXIMA BROKER a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
24.
August
2020
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 06 / 2003 zo dňa 10.7.2020
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 06 / 2003 zo dňa 10.7.2020
0,00 € BENOL STEEL a.s. Košice Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
24.
August
2020
Objednávka č. 30/2020
Objednávka č. 30/2020
8 000,00 € AGROEKOCHEM s.r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
24.
August
2020
DOHODA O ODŠKODNENÍ
DOHODA O ODŠKODNENÍ
2 512,00 € AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. FibreNet, s r. o
24.
August
2020
Číslo kúpni smlouvy 20200803
20200803
8 780,00 € OPaLL-AGRI,s.r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
24.
August
2020
ZMLUVA O UVEREJNENÍ INZERCIE (QUO-66390-R4F5/0)
ZMLUVA O UVEREJNENÍ INZERCIE (QUO-66390-R4F5/0)
162,00 € MEDIATEL spol s r.o., Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
24.
August
2020
Kúpna zmluva číslo:71675
Kúpna zmluva číslo:71675
502 200,00 € AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. ADM Hamburg AG Rothensee Trading
24.
August
2020
Objednávka č.40/2020
Objednávka č.40/2020
7 625,00 € MATEX s.r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
21.
August
2020
Memorandum of Understanding
125/2020/UVLF
0,00 € Nord University, Faculty of Biosciences and Aquaculture Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
August
2020
Licenčná zmluva
30/2020/UVLF-FPH
0,00 € PharmDr. Lenka Černáková a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
August
2020
Licenčná zmluva
28/2020/UVLF-FPH
0,00 € Mgr. Andrea Zummerová a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
19.
August
2020
Zmluva o partnerskej spolupráci a podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19-0234
123/2020/UVLF
78 653,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
19.
August
2020
Rámcová dohoda
124/2020/UVLF
4 977,79 € Ladislav Matula Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
18.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
116/2020/UVLF
2 323,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Csaba Kontor
16.
August
2020
Zmluva o partnerskej spolupráci a podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19 - 0440
109/2020/UVLF
125 000,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »