Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Apríl
2020
Zmluva č. PO/2020/802003/OŠ/W na dodanie aplikačného programového vybavenia Individuálny register hospodárskych zvierat na farme - WINREG
58/2020/UVLF
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
21.
Apríl
2020
Dohoda o platení v splátkach
48/2020/UVLF
270,00 € Viktória Kurčíková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
21.
Apríl
2020
Zmluva č. PO/2020/802003/OV/W na dodanie aplikačného programového vybavenia Individuálny register hospodárskych zvierat na farme - WINREG
60/2020/UVLF
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
Apríl
2020
Agreement on conditions of study at the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice
247/2019/UVLF
0,00 € Tel-Hai College Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
9.
Apríl
2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečovaní starostlivosti o koňa č.j.: 119/2016/UVLF
56/2020/UVLF
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Nálepka s.r.o.
3.
Apríl
2020
Hromadná licenčná zmluva
43/2020/UVLF
187,20 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1.
Apríl
2020
Zmluva o zabezpečovaní starostlivosti o koňa
54/2020/UVLF
1 710,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Zuzana Nováková
1.
Apríl
2020
Zmluva o zabezpečovaní starostlivosti o koňa
55/2020/UVLF
275,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Zuzana Nováková
31.
Marec
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie v rámci krajín programu
32/2020/UVLF
1 230,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach doc. MVDr. Eva Dudriková, PhD.
31.
Marec
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie v rámci krajín programu
31/2020/UVLF
1 230,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Jana Maľová, PhD.
31.
Marec
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
39/2020/UVLF
1 560,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Margaréta Horváthová
25.
Marec
2020
Rámcová dohoda
52/2020/UVLF
3 489,79 € IDEXX Laboratories Slovakia s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
16.
Marec
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
8/2020/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
16.
Marec
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
7/2020/UVLF-IKT
103,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
16.
Marec
2020
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9/2020/UVLF-IKT
138,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
13.
Marec
2020
Rámcová dohoda
51/2020/UVLF
2 059,20 € NutriLand Slovakia s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
13.
Marec
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
6/2020/UVLF-IKT
9,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
12.
Marec
2020
Licenčná zmluva
3/2020/UVLF-ESAP
0,00 € doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
12.
Marec
2020
Licenčná zmluva
1/2020/UVLF-ESAP
0,00 € prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
12.
Marec
2020
Licenčná zmluva
2/2020/UVLF-ESAP
0,00 € doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »