Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
September
2019
Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu
159/2019/UVLF
2 352,96 € Union poisťovňa, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
5.
September
2019
Poistná zmluva - Hromadné úrazové poistenie - 116 - právnické osoby
160/2019/UVLF
18 800,00 € Union poisťovňa, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4.
September
2019
Zmluva o ubytovaní
157 (1-190) /2019/UVLF
11 574,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
4.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
151/2019/UVLF
1 729,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Anna Hilčanská
3.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
154/2019/UVLF
4 575,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Michaela Múčková
3.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
152/2019/UVLF
1 577,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Anna Mesiarkinová
3.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
153/2019/UVLF
4 575,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Nicole Molnárová
2.
September
2019
Rámcová dohoda
158/2019/UVLF
15 000,00 € Ria-laboratórium s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
28.
August
2019
Objednávka osív
56/2019
3 348,00 € IPK AGRO, s.r.o., Košice Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
28.
August
2019
Objednávka osív
54/2019
4 815,00 € RWA Slovakia s.r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
28.
August
2019
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 06 / 2003 zo dňa 9.8.2019
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 06 / 2003 zo dňa 9.8.2019
0,00 € BENOL STEEL a.s. Košice Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
28.
August
2019
DOHODA
2019085
0,00 € Agromont Nitra, spol. s r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
28.
August
2019
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. ZM-KO-OD-19-0621_NO
ZM-KO-OD-19-0621_NO
0,00 € KOSIT a.s. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
28.
August
2019
Objednávka prípravkov na ochranu rastlín
53/2019
5 414,40 € AGROEKOCHEM s.r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
27.
August
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
78/2019/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
27.
August
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
79/2019/UVLF-IKT
44,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
27.
August
2019
Dohoda o platení v splátkach
137/2019/UVLF
2 000,00 € Radovan Kaňuch Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
23.
August
2019
Zmluva č. 2019vs016 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
139/2019/UVLF
3 400,00 € Nadácia Tatra banky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
22.
August
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov verejnej vysokej školy
148/2019/UVLF
1,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Spolok košických študentov farmácie
21.
August
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
75/2019/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »