Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Február
2020
Dohoda o prevode telefónneho čísla
4/2020/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Február
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
5/2020/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Február
2020
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
3/2020/UVLF-IKT
435,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Február
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2/2020/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Február
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1/2020/UVLF-IKT
58,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
7.
Február
2020
Agreement about promotional activities
3/2020/UVLF
0,00 € EuroVetSchools s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
7.
Február
2020
Licenčná zmluva
7/2020/UVLF-FPH
0,00 € RNDr. Aneta Salayová, PhD. a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
7.
Február
2020
Licenčná zmluva
4/2020/UVLF-FPH
0,00 € PharmDr. Slavomír Kurhajec a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
5.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie v rámci krajín programu
5/2020/UVLF
1 115,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Marián Prokeš, PhD.
5.
Február
2020
Licenčná zmluva
3/2020/UVLF-FPH
0,00 € RNDr. Anton Bartunek, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
5.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie v rámci krajín programu
8/2020/UVLF
1 115,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Monika Drážovská, PhD.
5.
Február
2020
Licenčná zmluva
40/2019/UVLF-FPH
0,00 € Mgr. PharmDr. Diana Moravčíková a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4.
Február
2020
Zmluva o ubytovaní
157 (663-664) /2019/UVLF
123,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
3.
Február
2020
Zmluva o spolupráci
15/2020/UVLF
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
3.
Február
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
16/2020/UVLF
8 280,00 € KOŠICE Audit, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
31.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí služieb
18/2020/UVLF
6 960,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
31.
Január
2020
Hromadná licenčná zmluva
9/2020/UVLF
433,20 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
28.
Január
2020
Darovacia zmluva
11/2020/UVLF
0,00 € Peter Šulovský Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
28.
Január
2020
Zmluva o zabezpečovaní starostlivosti o koňa
7/2020/UVLF
Doplnená
285,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ingrid Dvorská
27.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2020
1/2020/UVLF
16 223 885,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »