Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Júl
2019
Licenčná zmluva
5/2019/UVLF-ESAP
0,00 € MVDr. Denisa Toropilová, PhD. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
19.
Júl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1
113/2019/UVLF
Doplnená
220 565,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
19.
Júl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1
115/2019/UVLF
8 370,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
18.
Júl
2019
Rámcová dohoda
132/2019/UVLF
3 025,71 € Technická univerzita v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva
129/2019/UVLF
200,00 € Ondrej Klein Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
17.
Júl
2019
Rámcová dohoda
131/2019/UVLF
35 280,00 € CRYOSOFT spol. s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
16.
Júl
2019
Rámcová dohoda
128/2019/UVLF
33 856,80 € EH EXCELLENT, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
16.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie medzi krajinou programu a partnerskou krajinou
107/2019/UVLF
960,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach RNDr. Ján Király, PhD.
16.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie medzi krajinou programu a partnerskou krajinou
108/2019/UVLF
960,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Vanda Hajdučková, PhD.
16.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie medzi krajinou programu a partnerskou krajinou
109/2019/UVLF
960,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Jana Koščová, PhD.
10.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
125/2019/UVLF
2 097,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ivana Katreniaková
10.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
112/2019/UVLF
1 140,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Natália Gemzická
10.
Júl
2019
Memorandum of Understanding UPJS/TU/UVMP/URSC/ESRA/201901
126/2019/UVLF
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a spol. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie v rámci krajín programu
96/2019/UVLF
1 115,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ing. MVDr. Jana Korimová, PhD.
4.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
124/2019/UVLF
1 144,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Mária Makúchová
4.
Júl
2019
Zmluva o účasti na výstave
123/2019/UVLF
2 697,00 € MP-Soft, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4.
Júl
2019
Rámcová dohoda
122/2019/UVLF
15 700,80 € Jozef Forgáč - olympia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
3.
Júl
2019
Zmluva o právnej pomoci
121/2019/UVLF
0,00 € JUDr. Ladislav Scholcz, advokát Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1.
Júl
2019
Rámcová dohoda
119/2019/UVLF
11 520,00 € elfa, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1.
Júl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0039
120/2019/UVLF
249 997,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »