Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Marec
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
18/2019/UVLF-IKT
16,50 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
28.
Marec
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
20/2019/UVLF-IKT
3,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
27.
Marec
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
8/2019/UVLF-IKT
9,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
27.
Marec
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9/2019/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
27.
Marec
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
11/2019/UVLF-IKT
9,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
27.
Marec
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
12/2019/UVLF-IKT
206,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
27.
Marec
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
14/2019/UVLF-IKT
134,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
27.
Marec
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
6/2019/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
27.
Marec
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
7/2019/UVLF-IKT
2,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
27.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
13/2019/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
27.
Marec
2019
Rámcová zmluva o zabezpečení výkonu odbornej praxe / stáže študentov
258/2018/UVLF
0,00 € Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
27.
Marec
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
10/2019/UVLF-IKT
4,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
27.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
15/2019/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
26.
Marec
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2/2019/UVLF-IKT
129,50 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
26.
Marec
2019
Rámcová dohoda
50/2019/UVLF
212 400,00 € SLOVNAFT, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
26.
Marec
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
3/2019/UVLF-IKT
9,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
26.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1/2019/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
26.
Marec
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
4/2019/UVLF-IKT
21,50 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
26.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
5/2019/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
25.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
46/2019/UVLF
1 127,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Karol Ševčík
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »