Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
August
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-19-0193
112/2020/UVLF
248 008,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
29.
Júl
2020
Dohoda o spolupráci
110/2020/UVLF
1 188,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
23.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
96/2020/UVLF
3 137,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Viktória Nagy
22.
Júl
2020
COLLABORATION AGREEMENT
28/2020/UVLF
0,00 € The University of Debrecen Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
21.
Júl
2020
Licenčná zmluva
26/2020/UVLF-FPH
0,00 € PharmDr. Ingrida Hodorová a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
21.
Júl
2020
Licenčná zmluva
16/2020/UVLF-FPH
0,00 € PharmDr. Veronika Bohušová a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
21.
Júl
2020
Licenčná zmluva
18/2020/UVLF-FPH
0,00 € PharmDr. Anna Šoganičová a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
17.
Júl
2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečovaní starostlivosti o koňa č.j.: 86/2018/UVLF
103/2020/UVLF
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Telovýchovná jednota Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
16.
Júl
2020
Rámcová smlouva o obsahu a rozsahu praktické výuky (odborné praxi) studentů a o podmínkách jejího konání
104/2020/UVLF
0,00 € BENU Česká republika s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
14.
Júl
2020
Rámcová dohoda
102/2020/UVLF
5 875,20 € Roche Slovensko, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
14.
Júl
2020
ZMLUVA O ODVOZE A NEŠKODNOM ODSTRÁNENÍ VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV č. 31102662
97/2020/UVLF
0,00 € VAS s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
14.
Júl
2020
Rámcová dohoda
101/2020/UVLF
30 800,00 € K-TRADE spol. s r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Júl
2020
Rámcová dohoda
100/2020/UVLF
27 600,00 € MK s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
8.
Júl
2020
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
94/2020/UVLF
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
8.
Júl
2020
Rámcová dohoda
93/2020/UVLF
5 121,60 € Topvet spol. s r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
7.
Júl
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+
82/2020/UVLF
Doplnená
196 759,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
7.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
84/2020/UVLF
1 362,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Tamara Zajačková
3.
Júl
2020
Zmluva o dodaní tovaru
87/2020/UVLF
0,00 € innogy Slovensko s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
3.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
83/2020/UVLF
Doplnená
1 362,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Eva Mačugová
2.
Júl
2020
Dohoda č.j.: 90/2020/UVLF o ukončení Nájomnej zmluvy č.j.: 137/2016/UVLF zo dňa 25.07.2016
90/2020/UVLF
0,00 € Urbárska pasienková spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Trsťany Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »