Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
December
2019
ZMLUVA č. PO/2019/811005/OŠ
PO/2019/811005/OŠ
0,00 € Plemenárske služby SR, š.p. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
23.
December
2019
Kúpna zmluva na surové kravské mlieko pre roky 2017-2021 / Dodatok č. 21
Kúpna zmluva na surové kravské mlieko pre roky 2017-2021 / Dodatok č. 21
0,00 € AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Tatranská mliekareň a.s.
23.
December
2019
KÚPNA ZMLUVA č. 119-625
KÚPNA ZMLUVA č. 119-625
44 968,00 € AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. TAJBA, a.s.
23.
December
2019
OV190184
OV190184
0,00 € AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. HEIZER OPTIK, s.r.o.
23.
December
2019
Zmluva o poskytnutí zľavy malému a str. poľ.podniku
CRZ-4378502
0,00 € Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku-družstvo Lužianky Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
23.
December
2019
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1718/2019/D
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1718/2019/D
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
23.
December
2019
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 06 / 2003 zo dňa 28.11.2019
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 06 / 2003 zo dňa 28.11.2019
0,00 € BENOL STEEL a.s. Košice Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
23.
December
2019
POISTNÁ ZMLUVA PRE POISTENIE PLODÍN číslo: 370002071
370002071
69 367,10 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
23.
December
2019
Objednávka č. 57/2019
2019/57
32 875,50 € AGROEKOCHEM s.r.o., Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
23.
December
2019
K Ú P N A Z M L U V A ZsB07/2019
ZsB07/2019
52 000,00 € MOREAU AGRI spol. s r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
23.
December
2019
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 06 / 2003 zo dňa 31.8.2019
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 06 / 2003 zo dňa 31.8.2019
0,00 € BENOL STEEL a.s. Košice Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
23.
December
2019
Rámcová zmluva o financovaní poľnohospodárov č. 1207/2019/UZ
Rámcová zmluva o financovaní poľnohospodárov č. 1207/2019/UZ
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
23.
December
2019
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
CRZ-4378649
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
23.
December
2019
Zmluva o odbere vedľajších živočíšnych produktov
256/2019/UVLF
0,00 € TD, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
23.
December
2019
Zmluva o spracovaní osobných údajov
Zmluva o spracovaní osobných údajov Datamation
0,00 € Datamation s.r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
23.
December
2019
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 06 / 2003 zo dňa 21.9.2019
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 06 / 2003 zo dňa 21.9.2019
0,00 € BENOL STEEL a.s. Košice Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
23.
December
2019
Zmluva o dielo - o dodávke mechanizačných prác
Zmluva o dielo - o dodávke mechanizačných prác
8 000,00 € ORAGRO spol. s r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
23.
December
2019
Objednávka č. 60/2019
FINAGRO, s.r.o., Bratislava (35693932)
30 037,50 € FINAGRO, s.r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
23.
December
2019
Objednávka č. 63/2019
Objednávka č. 63/2019
5 757,00 € FINAGRO s.r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
23.
December
2019
Kúpna zmluva na surové kravské mlieko pre roky 2017-2021 / Dodatok č. 20
Kúpna zmluva na surové kravské mlieko pre roky 2017-2021 / Dodatok č. 20
0,00 € AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Tatranská mliekareň a.s.
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »