Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1/2019/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
26.
Marec
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
4/2019/UVLF-IKT
21,50 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
26.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
5/2019/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
25.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
46/2019/UVLF
1 127,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Karol Ševčík
21.
Marec
2019
Zmluva o zabezpečovaní starostlivosti o koňa
44/2019/UVLF
190,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach REITGROUP PREŠOV, n.o.
21.
Marec
2019
Rámcová dohoda
51/2019/UVLF
7 549,20 € OTIS Výťahy, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
19.
Marec
2019
Memorandum of Understanding
16/2019/UVLF
0,00 € Institute of Microbiology of the Czech Academy of Sciences Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
18.
Marec
2019
Zmluva o spolupráci
47/2019/UVLF
175 240,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach SOLMEA s.r.o.
14.
Marec
2019
Accommodation Agreement
190 (94-96) /2018/UVLF
306,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
14.
Marec
2019
Rámcová dohoda
48/2019/UVLF
14 040,00 € AZBESTGROUP s.r.o Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
12.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
23/2019/UVLF
1 932,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Anita Vassová
12.
Marec
2019
Accommodation Agreement
190 (91-93) /2018/UVLF
366,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
12.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
24/2019/UVLF
1 932,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Tomáš Tkáč
11.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2019
21/2019/UVLF
Doplnená
13 302 683,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
11.
Marec
2019
Zmluva o výpožičke
34/2019/UVLF
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Karen Birgitte Goa
11.
Marec
2019
Dohoda o platení v splátkach
280/2018/UVLF
1 602,19 € Alexandra Petrovová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
11.
Marec
2019
Zmluva o výpožičke
35/2019/UVLF
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Karen Birgitte Goa
8.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
45/2019/UVLF
1 278,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Marieta Kurillová
8.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie v rámci krajín programu
42/2019/UVLF
1 440,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.
8.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie v rámci krajín programu
41/2019/UVLF
1 440,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Vladimír Petrilla, PhD.
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »