Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
September
2019
ZMLUVA O VYKONANÍ PREDNÁŠOK, KONZULTÁCIÍ
331/FTF/2019
120,00 € Peter Osuch Vysoká škola múzických umení
9.
September
2019
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
148/DF/2019
40,00 € Alena Pániková Vysoká škola múzických umení
9.
September
2019
ZMLUVA O DIELO
339/FTF/2019
100,00 € Lucia Gucmanová Vysoká škola múzických umení
9.
September
2019
ZMLUVA O DIELO a LICENČNÁ ZMLUVA NA POUŽITIE DIELA
340/FTF/2019
0,00 € Eva Gubčová Vysoká škola múzických umení
9.
September
2019
ZMLUVA O VYKONANÍ PREDNÁŠOK, KONZULTÁCIÍ
334/FTF/2019
200,00 € Daniel Rihák Vysoká škola múzických umení
9.
September
2019
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
149/DF/2019
40,00 € Katarína Grančičová Vysoká škola múzických umení
9.
September
2019
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV UZATVORENÁ PODĽA ČLÁNKU 28 ODS. 3 GDPR
081/VŠMU/2019
0,00 € TransData s.r.o. Vysoká škola múzických umení
3.
September
2019
Z M L U V A o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
079/VŠMU/2019
3 000,00 € Audiovizuálny fond Vysoká škola múzických umení
3.
September
2019
ZMLUVA o vypracovaní oponentského posudku na dizertačnú prácu
193/HTF/2019
85,00 € Pavol Tužinský Vysoká škola múzických umení
3.
September
2019
ZMLUVA o vypracovaní oponentského posudku na dizertačnú prácu
192/HTF/2019
73,00 € Jiří Chvála Vysoká škola múzických umení
3.
September
2019
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
238/FTF/2019
133,60 € Branislav DUDÍK Vysoká škola múzických umení
3.
September
2019
ZMLUVA O DIELO
323/FTF/2019
110,00 € Samuel Zahradník Vysoká škola múzických umení
3.
September
2019
ZMLUVA o vypracovaní oponentského posudku na dizertačnú prácu
194/HTF/2019
73,00 € Elena Šarayová Vysoká škola múzických umení
3.
September
2019
ZMLUVA O VYKONANÍ WORSHOPU
327/FTF/2019
240,00 € Michael KEEBLE Vysoká škola múzických umení
3.
September
2019
Elena Šarayová
202/HTF/2019
30,00 € Elena Šarayová Vysoká škola múzických umení
3.
September
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA NA POUŽITIE DIELA
325/FTF/2019
500,00 € Rastislav Boroš Vysoká škola múzických umení
3.
September
2019
ZMLUVA O DIELO
0308/FTF/2019
165,00 € Jancová Natália Vysoká škola múzických umení
3.
September
2019
Zmluva o dielo
80/VŠMU/2019
400,00 € Petra Frankovská Vysoká škola múzických umení
30.
August
2019
ZMLUVA O DIELO
326/FTF/2019
408,00 € Radoslav Kutaš Vysoká škola múzických umení
26.
August
2019
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
143/DF/2019
40,00 € Katarína Grančičová Vysoká škola múzických umení
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »