Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
December
2019
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na rok 2020
198/2019
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20.
December
2019
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
197/2019
14 256,00 € JUDr. Ľubomír Schweighofer, advokát Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20.
December
2019
Zmluva o nájme zbierkových predmetov
179/2019
1 080,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20.
December
2019
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
196/2019
1 679,18 € Lindström, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19.
December
2019
Hromadná licenčná zmluvy
195/2019
412,80 € SOZA - Slovenská ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18.
December
2019
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-01
192/2019
37 542,97 € Východoslovenská energetika, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
194/2019
0,00 € Stredoslovanská galéria Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18.
December
2019
Dodatok č . 2 k Zmluve o dielo č. 68/2019
193/2019
12 065,65 € BELLATRIX, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17.
December
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
160/2019
26 600,00 € Slovenská republika - Štátna vedecká knižnica Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17.
December
2019
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
190/2019
14 256,00 € Slovakia Online s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17.
December
2019
Rámcová zmluva o poskytovaní technickej podpory pre webstránku
189/2019
10 000,00 € TRIONYX technologies, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17.
December
2019
Zmluva o výpožičke
191/2019
600,00 € SR - Národná rada Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13.
December
2019
Dodatok č. 2 z Zmluve o dielo
188/2019
258 238,18 € PAMARCH, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13.
December
2019
Rámcová zmluv o poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb
187/2019
57 012,00 € EURO VKM, s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13.
December
2019
Zmluva o nájme zbierkových predmetov
182/2019
Doplnená
239,80 € Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13.
December
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke diela
185/2019
0,00 € Galéria mesta Bratislavy Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
12.
December
2019
Zmluva o umeleckom výkone
186/2019
1 500,00 € Muzika s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11.
December
2019
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
183/2019
200,00 € Karol Nitran Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11.
December
2019
Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP PZP 13 - flotila
184/2019
3 730,53 € Generali Poisťovňa, a. s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
9.
December
2019
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-04
181/2019
41 860,98 € Stredoslovenská energetika, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »