Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 63/2019
146/2019
0,00 € PAMARCH, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14.
Október
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
145/2019
0,00 € STAEG Slovakia, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14.
Október
2019
Zmluva o dielo
144/2019
38 244,24 € MODUL 75 s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
9.
Október
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a licenčná zmluva
147/2019
100,00 € Miroslav Kolárik Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
2.
Október
2019
Memorandum o spolupráci
140/2019
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30.
September
2019
Zmluva o dielo
141/2019
165 600,00 € KlimaHome s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 68/2019 zo dňa 30.5.2019
142/2019
0,00 € BELLATRIX, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20.
September
2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
123/2019
0,00 € Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20.
September
2019
Dohoda o refundácií nákladov
139/2019
0,00 € Mestská časť Košice - Staré mesto Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20.
September
2019
Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí
122/2019
0,00 € Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20.
September
2019
Dohoda o skončení Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov a hnuteľných vecí č. 382-2016 K NR SR zo dňa 08.06.2016
121/2019
0,00 € Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19.
September
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
138/2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19.
September
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
136/2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19.
September
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
133/2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19.
September
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
137/2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19.
September
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
135/2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19.
September
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
134/2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18.
September
2019
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundácií finančných prostriedkov
131/2019
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18.
September
2019
Dohoda o prevode telefónneho čísla
132/2019
0,00 € zamestnanec Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13.
September
2019
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
129/2019
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »