Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
November
2018
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu a licenčná zmluva
105/2018
2 040,00 € Občianske združenie Slavonic Dance Theater Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6.
November
2018
Zmluva o zabezpečení moderovania a licenčná zmluva
101/2018
850,00 € Ľubomír Bajaník Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6.
November
2018
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
94/2018
1 800,00 € Mgr. Dušan Šimo Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
5.
November
2018
Nájomná zmluva
111/2018
5 475,74 € Štátna opera Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
5.
November
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja v kreditovacom centre značky Pitney Bowes
110/2018
0,00 € ROBINCO Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
25.
Október
2018
Poistná zmluva
103/2018
567,60 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
25.
Október
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a licenčná zmluva
107/2018
26 850,00 € WANTED, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
25.
Október
2018
Zmluva o spracovaní diela a licenčná zmluva
100/2018
6 500,00 € Mgr. art. Pavel Zajáček, Agentúra FORTE MUSIC Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23.
Október
2018
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
106/2018
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo SR v Prahe Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22.
Október
2018
Dohoda o ukončení platnosti Kúpnej zmluvy č. Z201841493_Z
102/2018
0,00 € MARSANN IT, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8.
Október
2018
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb cateringu
95/2018
48 000,00 € BE COOL, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26.
September
2018
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
83/2018
1 765,00 € Mgr. art. Ondrej Jób Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
12.
September
2018
Zmluva o zabezpečení vytvorení diela a licenčná zmluva
82/2018
400,00 € just plug_in, o. z. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11.
September
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
81/2018
74,30 € zamestnanec Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
24.
August
2018
Zmluva o dielo
78/2018
45 799,52 € NOVOTA ART, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21.
August
2018
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundácií finančných prostriedkov
55/2018
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo SR v USA Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14.
August
2018
Rámcová zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb, grafických služieb a ďalších služieb súvisiacich s tlačou
75/2018
29 567,00 € František Belica Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
10.
August
2018
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
77/2018
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo SR v Bukurešti Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1.
August
2018
Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 01/03/2002
49/2018
0,00 € Gabriel Méry PARK Service Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31.
Júl
2018
Zmluva o dielo o poskytnutí aktualizácií nových verzií programov, licencií nových programov a maintenance podpory aplikačného systému ARIS a systémovej, srevisnej a prevádzkovej podpory
74/2018
33 264,00 € eDevelopment, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »