Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Máj
2019
Rámcová zmluva o strojnom brúsení koľajníc
1352/2018/5400/025
6 820 000,00 € Združenie „SBK 2019“ - TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
23.
Máj
2019
Zmluva o postúpení pohľadávok
Zmluva o postúpení pohľadávok
4 009 590,99 € OBLIGO s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
22.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí služieb systémovej a aplikačnej podpory a rozvoja Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov
106/2019/MPRVSR-220
8 593 200,00 € DWC Slovakia, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22.
Máj
2019
Dodatok č. 15 k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR č. 2014049202
341/2019
6 694 233,00 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
22.
Máj
2019
Kúpna zmluva
UVN-36-18/2019-018
3 348 000,00 € InMed Slovakia s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
22.
Máj
2019
Zmluva o dielo
2018-0540-1176520
2 203 476,43 € ims, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21.
Máj
2019
Zmluva o termínovanom úvere
159_2018_UZ
20 000 000,00 € VÚB, a.s. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
21.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/20 "Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja - III. etapa"
630/2019-PR
33 802 024,84 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKŽP-PO2-SC211-2017-21/20
33 802 024,84 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Máj
2019
Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2019
150-2019/169-3239
8 883 296,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
20.
Máj
2019
Zmluva o zriadení záložného práva č. IROP-VZ-302021J528-223-14/2
IROP-VZ-302021J528-223-14/2
2 982 278,98 € Škola istoty a nádeje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 1. etapa
239/A800/2019
9 394 784,24 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
17.
Máj
2019
zmluva o dielo
4696/2019/5400/027
2 987 500,00 € Železničné stavby, a.s. Košice Železnice Slovenskej republiky
17.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
ÚSRK-93-37/2019
4 738 156,04 € Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik Ministerstvo obrany
17.
Máj
2019
Dodatok číslo 2 381/2018/MPRV SR-300/D2 ku Kontraktu číslo 381/2018/MPRV SR-300
453/2019/NPPC
6 171 726,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17.
Máj
2019
Zmluva o zriadení záložného práva č. IROP-VZ-302021J528-223-141
IROP-VZ-302021J528-223-14/1
2 982 278,98 € Škola istoty a nádeje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta
339/OIPI/2019
3 736 000,00 € Mubea Automotive Slovakia s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
16.
Máj
2019
Zmluva o dielo
138/2019
12 836 621,10 € Skupina dodávateľov: Metrostav – Mrozek Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Máj
2019
Zmluva o NFV - Tachyum s.r.o.
2019/073
15 000 000,00 € Tachyum s.r.o. Ministerstvo financií SR
14.
Máj
2019
Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo 1//24/03402/2/17-RIR
D014630289/2019
2 521 440,00 € ROBI, spol. s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »