Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
September
2019
Zmluva č. 2019vs010 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
190010/294/2019
3 000,00 € Nadácia Tatra banky Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
September
2019
Výkon TD - Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta1, 852 35 Bratislava
190015/068/2019
12 000,00 € Viso spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2018/2019 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/308/2019
2 099,00 € Terézia Fančovičová Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2018/2019 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/309/2019
2 632,00 € Matúš Laurinčík Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
September
2019
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta1, 852 35 Bratislava
190015/067/2019
1 020 159,61 € GIFT s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2018/2019 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/306/2019
2 225,00 € Svetlana Pešadíková Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2018/2019 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/307/2019
2 240,00 € Adriána Bašistová Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
September
2019
o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2018/2019 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/310/2019
2 632,00 € Marián Chrobák Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2018/2019 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/305/2019
2 272,00 € Daniel Máľach Ekonomická univerzita v Bratislave
6.
September
2019
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – České Budejovice 10. – 13. 9. 2019
190010/291/2019
0,00 € Ing. Dana Figurová Ekonomická univerzita v Bratislave
5.
September
2019
Kúpna zmluva
Z201926686_Z
1 046,00 € Ultra Print, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
4.
September
2019
Nájomná zmluva č. 17/2019
190010/289/2019
2 702,70 € Základná škola Ekonomická univerzita v Bratislave
4.
September
2019
Kúpna zmluva
Z201926401_Z
14 498,00 € Martin Gall - MG COMP Ekonomická univerzita v Bratislave
4.
September
2019
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Brno 11. – 13. 9. 2019
190010/290/2019
0,00 € Ing. Boris Fišera Ekonomická univerzita v Bratislave
3.
September
2019
Kúpna zmluva
Z201926528_Z
7 318,80 € MAC-PRO, s.r.o Ekonomická univerzita v Bratislave
3.
September
2019
Zmluva č. 59/03-82-62
190010/287/2019
2 670,00 € Petrohradská štátna univerzita Ekonomická univerzita v Bratislave
3.
September
2019
Zmluva o spolupráci
190010/288/2019
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ekonomická univerzita v Bratislave
2.
September
2019
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Bratislava 11.9. – 12.9.2019
190010/285/2019
0,00 € Viktória Švardová Ekonomická univerzita v Bratislave
2.
September
2019
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Viedeň, Rakúsko 9. – 13. 9. 2019
190010/286/2019
0,00 € Ing. Eva Sirakovová Ekonomická univerzita v Bratislave
28.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2018/2019 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/302/2019
2 225,00 € Petra Smetanová Ekonomická univerzita v Bratislave