Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
December
2019
Dodávka nápojov(LOFT, FRUTICA)
190015/090/2019
457,30 € BEL-TRADE s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
17.
December
2019
Dodávka ovocia a zeleniny pre BA
190015/088/2019
10 472,51 € Eurozel s. r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
17.
December
2019
Dodávka hlbokomrazených pekárenských výrobkov
190015/091/2019
20 924,50 € EDENY s. r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
17.
December
2019
Grant Agreement Number – VS/2019/0332
190010/474/2019
0,00 € SHARE-ERIC Ekonomická univerzita v Bratislave
17.
December
2019
Dodávka chleba a pečiva
190015/087/2019
5 815,70 € Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
16.
December
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na použitie diela
190010/468/2019
250,00 € Ing. Edita Bednárová Ekonomická univerzita v Bratislave
16.
December
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na použitie diela
190010/469/2019
80,00 € Peter Brezáni Ekonomická univerzita v Bratislave
13.
December
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/435/2019
840,00 € Laura Danielová Ekonomická univerzita v Bratislave
13.
December
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
190040/439/2019
735,00 € Jančíková Eva Ekonomická univerzita v Bratislave
13.
December
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu Erasmus+ akademický rok: 2019/2020, Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/448/2019
1 178,00 € Petra Harantová Ekonomická univerzita v Bratislave
13.
December
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/438/2019
720,00 € Eva Jančíková Ekonomická univerzita v Bratislave
13.
December
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/437/2019
945,00 € Hrdličková Zuzana Ekonomická univerzita v Bratislave
13.
December
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu alebo školenie medzi krajinami programu a partnerskými krajinami Erasmus+ akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA107-045906
180040/445/2019
3 120,00 € Milan Oreský Ekonomická univerzita v Bratislave
13.
December
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/440/2019
840,00 € Klimko Roman Ekonomická univerzita v Bratislave
13.
December
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu Erasmus+ akademický rok: 2019/2020, Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/450/2019
1 057,00 € Šimon Vontorčík Ekonomická univerzita v Bratislave
13.
December
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu Erasmus+ akademický rok: 2019/2020, Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/447/2019
1 425,00 € Adam Čardáš Ekonomická univerzita v Bratislave
13.
December
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/434/2019
840,00 € Čiderová Denisa Ekonomická univerzita v Bratislave
13.
December
2019
Rekonštrukcia kotolne ŠD Horský park, Hroboňova 4, Bratislava
190015/086/2019
169 443,45 € ESM-YZAMER energetické služby a monitoring s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
13.
December
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/442/2019
420,00 € Némethová Ildikó Ekonomická univerzita v Bratislave
13.
December
2019
mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/441/2019
735,00 € Kucharčík Rudolf Ekonomická univerzita v Bratislave
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »