Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Marec
2019
Dohoda o uznaní predchádzajúceho štúdia
190010/082/2019
0,00 € National Institute of Development Administration, Ekonomická univerzita v Bratislave
27.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2018/2019 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/159/2019
1 960,00 € Alexandra Zvrškovcová Ekonomická univerzita v Bratislave
27.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2018/2019 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/163/2019
2 021,00 € Martina Kašiarová Ekonomická univerzita v Bratislave
27.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2018/2019 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/162/2019
1 880,00 € Zuzana Gurínová Ekonomická univerzita v Bratislave
27.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2018/2019 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/160/2019
2 350,00 € Sára Klinovská Ekonomická univerzita v Bratislave
27.
Marec
2019
Oprava učební v objekte V2
190015/041/2019
4 097,76 € KREATOR ATELIER, s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
27.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2018/2019 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/161/2019
2 820,00 € Lucia Čulenová Ekonomická univerzita v Bratislave
26.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
190010/070/2019
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
25.
Marec
2019
Havarijné služby
190015/040/2019
12 590,00 € Havarijná služba Olivová, s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199521_Z
73,99 € JURIGA spol. s r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199516_Z
393,60 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Ekonomická univerzita v Bratislave
21.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2018/2019 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/145/2019
840,00 € Natália Zagoršeková Ekonomická univerzita v Bratislave
21.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2018/2019 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/142/2019
630,00 € Peter Schmidt Ekonomická univerzita v Bratislave
21.
Marec
2019
Zmluva o nájme číslo: ABO – 421867/1/2019
190010/068/2019
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
21.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2018/2019 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/128/2019
735,00 € Jaroslav Dugas Ekonomická univerzita v Bratislave
21.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2018/2019 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/132/2019
840,00 € Roman Klimko Ekonomická univerzita v Bratislave
21.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2018/2019 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/133/2019
525,00 € Simona Kosztanko Ekonomická univerzita v Bratislave
21.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2018/2019 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/134/2019
840,00 € Helena Kuchyňková Ekonomická univerzita v Bratislave
21.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu alebo školenie medzi krajinami programu a partnerskými krajinami Erasmus+ akademický rok: 2018/2019 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA107-045906
180040/147/2019
2 690,00 € Elena Kašťáková Ekonomická univerzita v Bratislave
21.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2018/2019 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/143/2019
840,00 € Radoslav Štefančík Ekonomická univerzita v Bratislave
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »