Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
December
2017
Nájomná zmluva č. 45/2017
190010/284/2017
0,00 € Shoppoint Ekonomická univerzita v Bratislave
8.
December
2017
Nájomná zmluva č. 33/2017 - Prístavná
190010/285/2017
0,00 € O2 Slovakia Ekonomická univerzita v Bratislave
8.
December
2017
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Virt
190010/287/2017
0,00 € Ing. Juraj Bronček Ekonomická univerzita v Bratislave
8.
December
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
XII/63/17/RUK
24 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave
8.
December
2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2016/2017 Číslo zmluvy – 2016-1-SK01-KA103-022121
180040/192/2017
630,00 € Adamek Gabriel Ekonomická univerzita v Bratislave
8.
December
2017
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Virt
190010/288/2017
0,00 € Ing. Matúš Žatko Ekonomická univerzita v Bratislave
8.
December
2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2016/2017 Číslo zmluvy – 2016-1-SK01-KA103-022121
180040/195/2017
735,00 € Bobenič-Hintošová Aneta Ekonomická univerzita v Bratislave
8.
December
2017
Nájomná zmluva č. 34/2017 – Horský Park
190010/286/2017
0,00 € O2 Slovakia Ekonomická univerzita v Bratislave
7.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201765911_Z
4 998,00 € GAZDA, spol. s r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201766019_Z
319,99 € LASER servis, spol. s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201765876_Z
7 149,00 € GAZDA, spol. s r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7.
December
2017
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
190015/042/2017
3 706,70 € FEJES OTTO A SYN s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
6.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201765366_Z
172,00 € Viera Szíkorová SANTECH Ekonomická univerzita v Bratislave
6.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201765261_Z
25 900,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
6.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201765332_Z
8 999,99 € ITSK, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
4.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201764214_Z
30 000,00 € AGEM Computers, spol. s r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
1.
December
2017
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Brno, Česká republika
190010/273/2017
0,00 € Ing. Martin Dluhoš Ekonomická univerzita v Bratislave
1.
December
2017
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Smolenice
190010/274/2017
0,00 € Mgr. Michal Klenka Ekonomická univerzita v Bratislave
1.
December
2017
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Smolenice
190010/279/2017
0,00 € Marianna Dudášová Ekonomická univerzita v Bratislave
1.
December
2017
Zmluva o postúpení licencie
190010/283/2017
0,00 € Ing.. Monicka Krošláková, PhD., Ing. Jozef Orgonáš, PhD., Ing. Barbora Paholková, PhD., prof. Ing. Helena Strážovská, CSc., doc. Ing. Elena Šubertová, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »