Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
August
2018
Rekonštrukcia vnútorných rozvodov V1, V2
190015/048/2018
94 879,64 € GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
10.
August
2018
DOHODA O SPOLUPRÁCI
214/CVTISR/2018
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Zmluva o dielo
190010/163/2018
0,00 € Ing. Simona Škorvagová, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201833121_Z
35,99 € Pixel Print s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Kúpna zmluva
Z201833083_Z
2 900,00 € Hauerland spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Povinné zmluvné poistenie auta pre PHF Košice
190015/0472018
293,44 € Generali poisťovňa a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Kúpna zmluva
Z201833187_Z
4 800,00 € PROVECTUS s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Zmluva o dielo
190010/162/2018
0,00 € Ing. Dušan Steinhauser, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Kúpna zmluva
Z201833092_Z
4 600,00 € LK Consult, s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Kúpna zmluva
Z201833189_Z
400,00 € KASON, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Chengdu, Čína
190010/161/2018
0,00 € Ing. Juraj Bronček Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Zmluva o dielo
190010/164/2018
0,00 € Ing. Stanislav Zábojník, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Kúpna zmluva
Z201833171_Z
293,00 € COPY PRINT GROUP, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
8.
August
2018
Kúpna zmluva
Z201832699_Z
9 990,00 € ITSK, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7.
August
2018
Kúpna zmluva
Z201832701_Z
1 390,00 € Ing. Juraj Halama - UČEBNÉ POMÔCKY SLOVAKIA Ekonomická univerzita v Bratislave
6.
August
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201832508_Z
1 850,00 € Stebel Tek s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
6.
August
2018
Technické a organizačné poradenstvo pri príprave a realizácii obstarávania rekonštrukcie objektov
190015/045/2018
42 600,00 € Energy Centre Bratislava, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
6.
August
2018
Realizačný projekt pre rekonštrukciu sociálnych zariadení
190015/046/2018
2 350,00 € Ing. arch. Rastislav Mikluš Ekonomická univerzita v Bratislave
3.
August
2018
Oprava ležatých rozvodov a stúpacích vedení studenej a teplej vody
190015/044/2018
18 747,24 € Štefan Tribula THERM Ekonomická univerzita v Bratislave
1.
August
2018
Rámcová dohoda
Z201831883_Z
450,00 € Denis Kandela - REVYT Ekonomická univerzita v Bratislave
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »