Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
August
2016
Kúpna zmluva
Z201619659_Z
587,99 € Ing. Peter Gerši GCTECH Mesto Rajec
28.
Júl
2016
Kúpna zmluva
Z201618537_Z
Zrušená
608,63 € OFFICE STAR, s.r.o. Mesto Rajec
22.
Jún
2016
Kúpna zmluva
Z201615483_Z
768,00 € Kvant spol. s.r.o. Mesto Rajec
13.
Jún
2016
Z M L U V A č. 113720 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
113720 08U02
180 475,00 € Environmentálny fond Mesto Rajec
11.
Máj
2016
Zmluva o dielo
Z201610947_Z
173 160,00 € GFCH spol. s r.o. Mesto Rajec
9.
Máj
2016
Kúpna zmluva
Z201610549_Z
681,79 € NOMIland s.r.o. Mesto Rajec
9.
Máj
2016
Kúpna zmluva
Z201610669_Z
1 028,50 € NOMIland s.r.o. Mesto Rajec
6.
Máj
2016
Kúpna zmluva
Z201610243_Z
1 099,60 € NOMIland s.r.o. Mesto Rajec
31.
Marec
2016
Zmluva o dielo
Z20167119_Z
176 220,00 € Unistav Teplička, s. r. o. Mesto Rajec
30.
Marec
2016
Kúpna zmluva
Z20167006_Z
12 900,00 € OMES spol. s r.o. Mesto Rajec
16.
Marec
2016
Zmluva o dielo
Z20165572_Z
89 881,20 € MIKOMIX, spol. s r.o. Mesto Rajec
14.
Marec
2016
Kúpna zmluva
Z20165471_Z
2 920,00 € NOMIland s.r.o. Mesto Rajec
23.
Február
2016
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-931
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-931_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Rajec
18.
Február
2016
Zmluva o dielo
Z20162984_Z
92 908,80 € Unistav Teplička, s. r. o. Mesto Rajec
21.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201530379_Z
482,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Mesto Rajec
19.
Október
2015
Mesto Rajec - žiadosť o prenájom pozemku, k.ú. Rajec
03008/2015-PNZ -P41066/15.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Mesto Rajec
16.
Október
2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
1658/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Mesto Rajec
2.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201526516_Z
1 399,20 € Daffer spol. s r. o. Mesto Rajec
1.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201526185_Z
309,00 € ABEEX s.r.o. Mesto Rajec
30.
September
2015
Kúpna zmluva
Z201525901_Z
355,00 € KIZZE D&S s. r. o. Mesto Rajec
« 1 2 3 »