Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Máj
2020
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.PUSR-2020/8682-3/32773
PUSR-2020-087
720,00 € ProMonument s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2020
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie č.0119701
PUSR-2020-079
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2020
Zmluva o spolupráci
PUSR-2020-071
0,00 € Univerzita Palackého v Olomouci Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2020
Dodatok č.220605-7 ku zmluve o nakladaní s odpadom
PUSR-2020-072
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2020
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie č.0105540
PUSR-2020-082
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2020
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie č.0120149
PUSR-2020-077
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2020
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie
PUSR-2020-076
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2020
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie č.0107904
PUSR-2020-081
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2020
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie č.0119352
PUSR-2020-080
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2020
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie č.0105539
PUSR-2020-083
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2020
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie č.0120147
PUSR-2020-078
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2020
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie č.0105538
PUSR-2020-084
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2020
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie č.0099066
PUSR-2020-085
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2020
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie
PUSR-2020-075
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
29.
Apríl
2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci
PUSR-2020-070
0,00 € Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
29.
Apríl
2020
Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci
PUSR-2020-069
200,00 € PRODIS+, spol. s r. o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
28.
Apríl
2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov
PUSR-2020-067
557,76 € Mesto Komárno Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
22.
Apríl
2020
Zmluva o dielo č.7/2020
PUSR-2020-065
2 090,00 € Urbanová Katarína, Mgr.art. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
20.
Apríl
2020
Licenčná zmluva č. PUSR-2020/4876-8/14832
PUSR-2020-061
26,00 € Mgr. Michaela Třetinová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
20.
Apríl
2020
Licenčná zmluva č. PUSR-2020/4876-1/14808
PUSR-2020-064
306,00 € Mgr. Martin Furman, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »