Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/05
PUSR-2019-152
27,50 € Ing. arch. Iveta Chovanová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/16
PUSR-2019-165
55,00 € Ing. arch. Eva Šmelková Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/12
PUSR-2019-160
72,00 € Mgr. Samuel Okkel Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/20
PUSR-2019-153
84,00 € Andrea Kalinová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
13.
Január
2020
Dodatok č.6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
PUSR-2019-146
878,16 € CALOR, s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
13.
Január
2020
Rámcová dohoda č. 26789/2019
PUSR-2019-145
144 000,00 € TRIOINVEST s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
13.
Január
2020
Rámcová dohoda č. 27073/2019
PUSR-2019-144
96 000,00 € GASENERG spol. s r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
19.
December
2019
Zmluva o dielo č.25/2019
PUSR-2019-140
2 760,00 € Mgr. art. Peter Pohanka Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
December
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2019/PÚ SR
PUSR-2019-139
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
12.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071W958 zo dňa 06.12. 2019
PUSR-2019-138
12 497 915,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
11.
December
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071W958 zo dňa 06.12. 2019
1249/2019
12 497 915,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
5.
December
2019
Zmluva o dodávke plynu
PUSR-2019-137
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
4.
December
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní vybraných údajov z IS katastra nehnuteľností
PUSR-2019-135
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
2.
December
2019
Rámcová dohoda
Z201936213_Z
1 950,00 € MIHI.sk, s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
29.
November
2019
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
PUSR-2019-134
1 500,00 € Ing. arch. Mgr. Ján Pálffy, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
29.
November
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-133
218,00 € Mgr. Katarína Kučerová Bodnárová, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
29.
November
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-132
184,00 € Mgr. Katarína Tánczosová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
29.
November
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-127
140,00 € Alexandra Katkinová, M.A. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
29.
November
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-125
110,00 € Ing. arch. Patrik Baxa Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
29.
November
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-126
199,00 € Mgr. Patrik Farkaš Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »