Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Júl
2020
Kúpna zmluva 1001/2020
PUSR-2020-099
56 279,00 € Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
8.
Júl
2020
Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov
PUSR-2020-097
6 778,84 € Národní památkový ústav Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
8.
Júl
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.KR/2/2017
PUSR-2020-098
0,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
7.
Júl
2020
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu "Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca"
97/2020
1 000 000,00 € Úrad vlády SR Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
10.
Jún
2020
Zmluva o prenájme nádoby a poskytnutí služby vývozu bioodpadu
PUSR-2020-096
0,00 € Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
10.
Jún
2020
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
PUSR-2020-094
936,00 € Linde Gas s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
10.
Jún
2020
Dohoda o spolufinancovaní
PUSR-2020-095
2 578,83 € Mgr. Michal Miho Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
10.
Jún
2020
Zmluva o dielo č. 8/2020
PUSR-2020-090
2 074,00 € Ajna, s. r. o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
10.
Jún
2020
Zmluva o dielo č. 9/2020
PUSR-2020-091
1 794,00 € Mgr. art. Peter Pohanka Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
3.
Jún
2020
Zmluva o poskytovaní služieb osobnej dozimetrie č. 311/001/2020/OD
PUSR-2020-089
0,00 € Slovenská legálna metrológia, n. o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
28.
Máj
2020
Zmluva o dielo č. 6440/2020
PUSR-2020-086
46 560,21 € ARTS-PRO s. r. o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
28.
Máj
2020
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.PUSR-2020/8682-3/32773
PUSR-2020-087
720,00 € ProMonument s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2020
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie č.0119701
PUSR-2020-079
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2020
Zmluva o spolupráci
PUSR-2020-071
0,00 € Univerzita Palackého v Olomouci Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2020
Dodatok č.220605-7 ku zmluve o nakladaní s odpadom
PUSR-2020-072
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2020
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie č.0105540
PUSR-2020-082
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2020
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie č.0120149
PUSR-2020-077
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2020
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie
PUSR-2020-076
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2020
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie č.0107904
PUSR-2020-081
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2020
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie č.0119352
PUSR-2020-080
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »