Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Marec
2020
Zmluva o dielo č. 5845/2020
PUSR-2020-039
49 155,79 € ISTERCOM, s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
30.
Marec
2020
Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 40/NZ/NP/2010
PUSR-2020-040-DZ
18 213,57 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
26.
Marec
2020
Rámcová dohoda č. 5242/2020
PUSR-2020-038
120 000,00 € UniCat, spol. s r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
25.
Marec
2020
Partnerská zmluva pre podporu partnerských projektov
PUSR-2020-037
16 485,00 € Fortidsminneforeningen - Nórsky národný trust Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
16.
Marec
2020
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č. 4155/2020
PUSR-2020-036
0,00 € QLM, s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
10.
Marec
2020
Zmluva o dodávke periodických publikácií
PUSR-2020-035
7 722,00 € KASICO, a.s. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
6.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/09
PUSR-2020-024
62,00 € Mgr. Edita Kušnierová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
6.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/12
PUSR-2020-026
108,00 € PhDr. Dalibor Mikulík Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
6.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/08
PUSR-2020-033
91,00 € PhDr. Vladimír Turčan Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
6.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/14
PUSR-2020-025
62,00 € PhDr. Jozef Labuda, CSc. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
6.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/15
PUSR-2020-027
45,00 € Mgr. Samuel Okkel Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
6.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/13
PUSR-2020-030
77,00 € PhDr. Ľubomír Podušel, CSc. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
6.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/10
PUSR-2020-031
66,00 € PhDr. Gabriela Podušelová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
6.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/05
PUSR-2020-028
204,00 € Mgr. Lenka Pajer Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
6.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/11
PUSR-2020-032
66,00 € Mgr. Zuzana Šullová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
6.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/17
PUSR-2020-023
63,00 € akad. soch. Juraj Krajčo Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
6.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/03
PUSR-2020-029
109,00 € Mgr. Radka Palenčárová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
6.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/02
PUSR-2020-034
154,00 € Mgr. Mária Vdovičíková Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/18
PUSR-2020-019
54,00 € Vladimír Eliáš Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
Marec
2020
Čiastková zmluva o pristúpení k Rámcovej dohode č.MK-158/2019/M
PUSR-2020-016
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »