Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Marec
2020
Zmluva o dielo
PUSR-2020-015
1 235,00 € Ing.arch. Jaroslava Žuffová, CSc. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/16
PUSR-2020-017
20,00 € Martin Deko Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/01
PUSR-2020-018
116,00 € Ing. Mária Dvončová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/04
PUSR-2020-021
150,00 € Mgr. Zuzana Francová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
Marec
2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 101/383/0091
PUSR-2020-013
0,00 € MagikINFO s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
Marec
2020
Dohoda o vydávaní časopisu Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo
PUSR-2020-014
0,00 € Slovenské národné múzeum Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/07
PUSR-2020-020
51,00 € Ing. arch. Dušan Ferianc, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/06
PUSR-2020-022
66,00 € Ing. arch. Ivan Gojdič Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
4.
Marec
2020
Zmluva o dielo č.1/2020
PUSR-2020-003
1 570,00 € Urbanová Katarína,Mgr.art. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
4.
Marec
2020
Komisionárska zmluva č. PUSR-2020/208-3/2398
PUSR-2020-006
0,00 € Pavol Jaňák Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
4.
Marec
2020
Zmluva o dielo
PUSR-2020-009
300,00 € Ing. Tomáš Kyncl Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
4.
Marec
2020
Zmluva o dielo
PUSR-2020-010
600,00 € Mgr. Peter Buday, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
4.
Marec
2020
Zmluva o dielo č.3/2020
PUSR-2020-005
1 380,00 € Mgr. art. Peter Pohanka Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
4.
Marec
2020
Komisionárska zmluva č. PUSR-2020/208-3/2398
PUSR-2020-007
0,00 € Tomáš Sitár - TOMSIT Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
4.
Marec
2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 101/383/0092
PUSR-2020-012
0,00 € OpenIT, s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
4.
Marec
2020
Zmluva o dielo č.2/2020
PUSR-2020-004
900,00 € Ajna, s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
14.
Február
2020
Dodatok č.2 ku Zmluve o kontrolnej činnosti č. 2004/02/01
PUSR-2020-002-DZ
0,00 € NOVES - Invent s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/04
PUSR-2019-151
77,00 € doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/06
PUSR-2019-154
62,00 € Mgr. Zuzana Koblišková Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/01
PUSR-2019-147
44,00 € Mgr. Peter Buday, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »