Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Marec
2019
Licenčná zmluva 001/PaM/2018/38
PUSR-2019-032
36,63 € Mgr. Tomáš Janura Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
25.
Marec
2019
Licenčná zmluva 001/PaM/2018/24
PUSR-2019-034
1 000,00 € Ing. arch. Marek Kacvinský Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
25.
Marec
2019
Licenčná zmluva 001/PaM/2018/40
PUSR-2019-038
104,63 € Ing. Miroslav Matejka Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
25.
Marec
2019
Licenčná zmluva 001/PaM/2018/58
PUSR-2019-044
22,00 € PhDr. Peter Salner Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
25.
Marec
2019
Licenčná zmluva 001/PaM/2018/26
PUSR-2019-045
121,00 € Mgr. Maroš Semančík Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
25.
Marec
2019
Licenčná zmluva 001/PaM/2018/43
PUSR-2019-020
90,00 € Mgr. art. Rudolf Boroš Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
25.
Marec
2019
Licenčná zmluva 001/PaM/2018/41
PUSR-2019-022
55,00 € Mgr. Miloslava Borošová Michalcová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
25.
Marec
2019
Licenčná zmluva 001/PaM/2018/53
PUSR-2019-027
60,00 € Ing. arch. Anna Gondová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
25.
Marec
2019
Licenčná zmluva 001/PaM/2018/57
PUSR-2019-049
22,00 € Ing. arch. Michaela Vargová, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
25.
Marec
2019
Licenčná zmluva 001/PaM/2018/54
PUSR-2019-033
48,00 € Mgr. Marian Jaslovský Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
25.
Marec
2019
Licenčná zmluva 001/PaM/2018/51
PUSR-2019-043
66,00 € Mgr. Andrej Sabov Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
25.
Marec
2019
Licenčná zmluva 001/PaM/2018/56
PUSR-2019-021
22,00 € PhDr. Peter Bednár, CSc. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
21.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení diela na objednávku v spojení s licenčnou zmluvou
PUSR-2019-018
980,00 € Mgr. Bronislava Porubská Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
18.
Marec
2019
Dodatok č.6 k zmluve o zabezpečení prevádzky zo dňa 27.12.2007
PUSR-2019-017
20 000,00 € CYPRIAN, n.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
15.
Marec
2019
Kolektívna zmluva pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme na rok 2019
PUSR-2019-016
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Pamiatkovom úrade SR Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
15.
Marec
2019
Rámcová dohoda o poskytnutí služby
PUSR-2019-014
4 562,40 € DOLIS GOEN, s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
15.
Marec
2019
Kolektívna zmluva pre štátnych zamestnancov na rok 2019
PUSR-2019-015
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Pamiatkovom úrade SR Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci
PUSR-2019-012
0,00 € PRODIS+, spol. s r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
28.
Február
2019
Zmluva o dielo
PUSR-2019-011
250,00 € Mgr. Monika Tihányiová, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
28.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z ISKN
PUSR-2019-010
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »