Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
Február
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
46/UNB/2020
177 180,02 € I.P.H. Trading, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
5.
Február
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
44/UNB/2020
247 957,00 € BECO, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4.
Február
2020
Rámcová dohoda na zhotovenie diela uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
35/UNB/2020
122 054,00 € Mikuláš Lichvárik-M Univerzitná nemocnica Bratislava
4.
Február
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
435/UNB/2019
179 067,36 € FENSTER HAUS a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
31.
Január
2020
Zmluva o poskytovaní služieb metrologickej kontroly uzavretá podľa § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
22/UNB/2020
0,00 € HOMOLA spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
30.
Január
2020
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
32/UNB/2020
1 422,64 € KRONER spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
29.
Január
2020
Dohoda o započítaní pohľadávok
31/UNB/2020
8 280,33 € Medirex, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
27.
Január
2020
Kúpna zmluva č. SK-0283/2019
23/UNB/2020
153 900,00 € GUTTA Slovakia, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
27.
Január
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
21/UNB/2020
800 400,00 € R+S Service, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
Január
2020
Memorandum o spolupráci pri realizovaní Projektu uzavreté podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
13/UNB/2020
0,00 € Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
Január
2020
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
15/UNB/2020
0,00 € Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
20.
Január
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
1/UNB/2020
214 345,72 € DEKOS Bratislava s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
20.
Január
2020
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
12/UNB/2020
8 585,50 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
16.
Január
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
8/UNB/2020
24 300,00 € MGU, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Január
2020
Dodatok č. 13 č. ÚHL RK-35/4-13 k Zmluve č. ÚHL RK-35/4
D1/UNB/2020
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Január
2020
REALIZAČNÁ ZMLUVA k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-01 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
452/UNB/2019
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
13.
Január
2020
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov...
444/UNB/2019
35 781,12 € Ecol Trade, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
3.
Január
2020
REALIZAČNÁ ZMLUVA k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-05 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
450/UNB/2019
0,00 € innogy Slovensko, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
27.
December
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
433/UNB/2019
214 203,73 € XENEX, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
20.
December
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok
442/UNB/2019
9 991,09 € Medirex, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »