Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Máj
2019
Zmluva o darovaní liekov 07/2019
156/UNB/2019
6 577,67 € Roche Slovensko, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
Máj
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
152/UNB/2019
1,60 € mgdent, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
Máj
2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. 001/2019
151/UNB/2019
0,00 € LEONTECH s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
Máj
2019
Dohoda o urovnaní a splátkovom kalendári uzatvorená podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
142/UNB/2019
131 222,38 € Nataša Vígh, Marian Vígh Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
Máj
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201721501_Z zo dňa 12.05.2017
D28/UNB/2019
0,00 € SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
15.
Máj
2019
Zmluva o zneškodňovaní odpadu uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
133/UNB/2019
0,00 € Istrochem Reality, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Máj
2019
Zmluva o predaji hnuteľných vecí uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
126/UNB/2019
4,80 € INTRAVENA s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Máj
2019
Zmluva o predaji hnuteľných vecí uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
125/UNB/2019
4,80 € INTRAVENA s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Máj
2019
Zmluva o predaji hnuteľných vecí uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
127/UNB/2019
4,80 € INTRAVENA s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Máj
2019
Zmluva o predaji hnuteľných vecí uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
128/UNB/2019
4,80 € INTRAVENA s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
13.
Máj
2019
Dohoda o uznaní záväzku č. D/99/19/04/09 uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
124/UNB/2019
1 169 494,96 € BFF Central Europe s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
9.
Máj
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
117/UNB/2019
179 039,46 € MBL, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
7.
Máj
2019
Dodatok Zmluvy č. 2 o klinickom skúšaní
D21/UNB/2019
0,00 € IQVIA RDS Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
26.
Apríl
2019
Zmluva o údržbe a servise plynárenských zariadení
100/UNB/2019
12 000,00 € Ľuboš Čecho RSP Servis Univerzitná nemocnica Bratislava
26.
Apríl
2019
Dohoda o uznaní záväzku č. D/99/19/02/03 uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
109/UNB/2019
1 067 985,33 € BFF Central Europe s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
26.
Apríl
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
102/UNB/2019
178 468,25 € I.P.H. Trading, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
25.
Apríl
2019
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti č. 54/2019
107/UNB/2019
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzitná nemocnica Bratislava
24.
Apríl
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
105/UNB/2019
176 130,20 € GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
106/UNB/2019
406 180,80 € ULTRAMED, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
15.
Apríl
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
91/UNB/2019
163 080,00 € Systeming, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »