Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
September
2019
Zámenná zmluva č. 03 88 0469 19 00
323/UNB/2019
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
September
2019
Zmluva o dielo č. 14/2019/Or uzatvorená podľa ustanovení §536 a nasledujúceho zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
321/UNB/2019
14 900,00 € SEZAKO Trnava, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
September
2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby na dodanie prístrojov infúznej techniky vrátane poskytnutia záručného servisu uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zá
318/UNB/2019
164 720,40 € UNOTECH, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
September
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
315/UNB/2019
411 179,81 € Metrostav, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
September
2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby na dodanie prístrojov infúznej techniky vrátane poskytnutia záručného servisu uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zá
316/UNB/2019
64 935,60 € UNOTECH, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
September
2019
Darovacia zmluva
313/UNB/2019
0,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
September
2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby na dodanie prístrojov infúznej techniky vrátane poskytnutia záručného servisu uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zá
317/UNB/2019
183 888,00 € UNOTECH, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
September
2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby na dodanie prístrojov infúznej techniky vrátane poskytnutia záručného servisu uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zá
319/UNB/2019
292 129,20 € UNOTECH, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
September
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok
320/UNB/2019
6 156,29 € Medirex, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
9.
September
2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby 344/2019 na dodanie prístrojov infúznej techniky vrátane poskytnutia záručného servisu uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predp
312/UNB/2019
Doplnená
14 640,00 € B. Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
9.
September
2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby_OVZ_ 334/2019 na dodanie prístrojov infúznej techniky vrátane poskytnutia záručného servisu uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
306/UNB/2019
Doplnená
9 408,00 € B. Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
9.
September
2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby na dodanie prístrojov infúznej techniky vrátane poskytnutia záručného servisu uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zá
302/UNB/2019
Doplnená
5 520,00 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
9.
September
2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby OOV_330/2019 na dodanie prístrojov infúznej techniky vrátane poskytnutia záručného servisu uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších p
303/UNB/2019
Doplnená
82 200,00 € B. Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
9.
September
2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby OVZ 336/2019 na dodanie prístrojov infúznej techniky vrátane poskytnutia záručného servisu uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších p
308/UNB/2019
Doplnená
33 780,00 € B. Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
9.
September
2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby 333/2019 na dodanie prístrojov infúznej techniky vrátane poskytnutia záručného servisu uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predp
305/UNB/2019
Doplnená
15 144,00 € B. Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
9.
September
2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby 338/2019 na dodanie prístrojov infúznej techniky vrátane poskytnutia záručného servisu uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predp
309/UNB/2019
Doplnená
21 804,00 € B. Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
9.
September
2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby 335/2019 na dodanie prístrojov infúznej techniky vrátane poskytnutia záručného servisu uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predp
307/UNB/2019
6 540,00 € B. Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
9.
September
2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby OOV_332/2019 na dodanie prístrojov infúznej techniky vrátane poskytnutia záručného servisu uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších p
304/UNB/2019
Doplnená
250 944,00 € B. Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
9.
September
2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby 341/2019 na dodanie prístrojov infúznej techniky vrátane poskytnutia záručného servisu uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predp
311/UNB/2019
12 480,00 € B. Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
9.
September
2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby 340/2019 na dodanie prístrojov infúznej techniky vrátane poskytnutia záručného servisu uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predp
310/UNB/2019
90 480,00 € B. Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »