Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Apríl
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
80/UNB/2019
178 298,15 € Semis, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
Apríl
2019
Zmluva o dielo
81/UNB/2019
208 698,87 € MARVOR, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
5.
Apríl
2019
Dodatok č. 1
D18/UNB/2019
0,00 € PP Catering spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
5.
Apríl
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
83/UNB/2019
1 273,42 € MUDr. Čížková Katarína, NZZ – závodná ambulancia Univerzitná nemocnica Bratislava
26.
Marec
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
79/UNB/2019
9 215,65 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
22.
Marec
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok
73/UNB/2019
9 949,66 € Medirex, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
Marec
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok
72/UNB/2019
1 013,90 € M-MED s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Marec
2019
Rámcová dohoda
65/UNB/2019
Doplnená
1 792 000,00 € AGB ekoservis s. r. o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Marec
2019
Kúpna zmluva
64/UNB/2019
260 330,00 € ULTRAMED s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
8.
Marec
2019
Sublicenčná zmluva
Zmluva č. 06/2019
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Univerzitná nemocnica Bratislava
6.
Marec
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
54/UNB/2019
40 386,00 € MEDICOMP s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
6.
Marec
2019
Sublicenčná zmluva uzatvorená podľa ustanovení § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov + Zmluva o spracúvaní osobných údajov
56/UNB/2019
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica Bratislava
5.
Marec
2019
Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
47/UNB/2019
0,00 € Messer Tatragas spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
5.
Marec
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
52/UNB/2019
44 423,54 € DDI SERVICES, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
1.
Marec
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
50/UNB/2019
173 524,15 € AGAMA, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Február
2019
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
33/UNB/2019
0,00 € SAFINA SLOVAKIA spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Február
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
31/UNB/2019
4 095,56 € Národná transfúzna služba SR Univerzitná nemocnica Bratislava
11.
Február
2019
Zmluva o dielo
21/UNB/2019
51 408,00 € ARQITEQ, s. r. o. Univerzitná nemocnica Bratislava
6.
Február
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
24/UNB/2019
1 910,13 € MUDr. Čížková Katarína, NZZ-závodná ambulancia Univerzitná nemocnica Bratislava
6.
Február
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
14/UNB/2019
111 717,97 € E&I Group Slovakia, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »