Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
Február
2019
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služby Hlasová virtuálna privátna sieť
D5/UNB/2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
30.
Január
2019
Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
15/UNB/2019
5 000,00 € JAKUBEK&PARTNERS, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
29.
Január
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
12/UNB/2019
4 831,09 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
29.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní právnych služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, v znení neskorších predpisov
13/UNB/2019
26 900,00 € EG LEGAL, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
28.
Január
2019
Kúpna zmluva na dodávku USG prístrojov č. 9/UNB/2019 uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor
9/UNB/2019
606 600,00 € Unique Medical, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
28.
Január
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
8/UNB/2019
1 695 501,60 € INTES Poprad, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
28.
Január
2019
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. NET20172-Z zo dňa 27.07.2017, reg. č. 233/UNB/2017
D4/UNB/2019
0,00 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
22.
Január
2019
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-01 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
439/UNB/2018
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
Január
2019
Montážna zmluva
6/UNB/2019
Doplnená
21 500,00 € ACESO PRAHA, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
Január
2019
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2019
4/UNB/2019
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
Január
2019
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
390/2019
0,00 € Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
Január
2019
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
5/UNB/2019
0,00 € Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Univerzitná nemocnica Bratislava
17.
Január
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
432/UNB/2018
Doplnená
2 102 690,09 € Metrostav a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
15.
Január
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
431/UNB/2018
1 075,54 € synlab slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
Január
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
427/UNB/2018
53 080,64 € Národná transfúzna služba SR Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
Január
2019
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.:OVO2-2018/000028-06 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
426/UNB/2018
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
Január
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
2/UNB/2019
50 592,00 € ARCHITECTURAL&BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
8.
Január
2019
Dohoda o odpustení dlhu č. 346/2018
414/UNB/2018
76 844 772,50 € Debitum, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
7.
Január
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
1/UNB/2019
74 856,28 € I.P.H. Trading s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4.
Január
2019
Dohoda o uznaní záväzku č. D/99/18/11/11
412/UNB/2018
3 701 852,24 € BFF Central Europe s. r. o. Univerzitná nemocnica Bratislava
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »