Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
September
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
301/UNB/2019
28 292,40 € Systeming, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
5.
September
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
300/UNB/2019
593 899,15 € Techteam, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
5.
September
2019
Zmluva o dielo v zmysle ustanovenia §536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
299/UNB/2019
233 817,10 € Systeming, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4.
September
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
297/UNB/2019
1 092,32 € Slovenská republika, v správe: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Univerzitná nemocnica Bratislava
4.
September
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
298/UNB/2019
5 324,65 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
26.
August
2019
Kúpna zmluva na dodávku dezinfekčných prostriedkov (uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor
260/UNB/2019
0,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
26.
August
2019
Poistná zmluva č. 1199000151 na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenej pri výkone činnosti zdravotníckeho zariadenia
287/UNB/2019
68 700,00 € Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Univerzitná nemocnica Bratislava
26.
August
2019
Kúpna zmluva na dodávku dezinfekčných prostriedkov (uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor
258/UNB/2019
0,00 € HARTMANN-RICO spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
26.
August
2019
Kúpna zmluva na dodávku dezinfekčných prostriedkov (uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor
259/UNB/2019
0,00 € Perfect Distribution a.s. – organizačná zložka Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
August
2019
Kúpna zmluva na dodávku dezinfekčných prostriedkov (uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor
257/UNB/2019
0,00 € ECOLAB s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
August
2019
Kúpna zmluva na dodávku dezinfekčných prostriedkov (uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor
255/UNB/2019
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
August
2019
Kúpna zmluva na dodávku dezinfekčných prostriedkov (uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor
254/UNB/2019
0,00 € ATANI s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
August
2019
Kúpna zmluva na dodávku dezinfekčných prostriedkov (uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor
256/UNB/2019
0,00 € EDENPharma s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
August
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok štátu podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
284/UNB/2019
2 474,55 € Slovenská republika v správe: Národná transfúzna služba SR Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
August
2019
Zmluva o poskytovaní služieb /v súlade s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov/
285/UNB/2019
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
16.
August
2019
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
281/UNB/2019
Doplnená
2 177 544,59 € Združenie VHS-PS-HELIKA-TECHNISERV-HELIPORT , Ved. Člen: VHS-PS, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
15.
August
2019
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
280/UNB/2019
5 300,00 € IMPAX Trading, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
9.
August
2019
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári uzavretá podľa § 323 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov
276/UNB/2019
51 188,00 € ONLY 2U a.s.“v konkurze“ , LawService Recovery, k.s. - správca Univerzitná nemocnica Bratislava
7.
August
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
274/UNB/2019
57 356,82 € STAVREM PLUS, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
6.
August
2019
Rámcová dohoda na zhotovenie diela uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
253/UNB/2019
218 415,72 € jai group s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »