Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Júl
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok štátu
263/UNB/2019
92 891,12 € Slovenská republika, v správe: Národná transfúzna služba SR Univerzitná nemocnica Bratislava
29.
Júl
2019
Zmluva o dielo
262/UNB/2019
194 280,00 € R+S Service, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
29.
Júl
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok
264/UNB/2019
8 706,52 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
26.
Júl
2019
Rámcová dohoda na dodávku základných potravín
252/UNB/2019
0,00 € KON – RAD spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
24.
Júl
2019
Koncesná zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za účelom realizácie projektu „Koncesia na naprojektovanie, financovanie, zhotovenie, prevádzkovanie a udržiavanie technologickej stanic
261/UNB/2019
5 460 000,00 € MedicWaste s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
Júl
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
232/UNB/2019
57 440,40 € ELHYCO-IDOP spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
19.
Júl
2019
Zmluva o predaji hnuteľných vecí uzatvorená podľa §409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
249/UNB/2019
4 674,00 € Novartis Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
Júl
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
246/UNB/2019
82 428,00 € Ing. Juraj Šuty DOMINO PROJEKT Univerzitná nemocnica Bratislava
16.
Júl
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
233/UNB/2019
214 594,33 € PRO MEDICAL s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
15.
Júl
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
247/UNB/2019
1 549,03 € M-MED, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
11.
Júl
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
231/UNB/2019
135 114,00 € Technichlad, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
3.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 1808009
228/UNB/2019
4 600,00 € B.Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
3.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 1808008
227/UNB/2019
10 000,00 € B.Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
2.
Júl
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok
226/UNB/2019
7 614,64 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
28.
Jún
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
224/UNB/2019
59 278,30 € DIGGERS s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
27.
Jún
2019
Rámcová dohoda
215/UNB/2019
196 598,34 € IN-kanál, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
26.
Jún
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
218/UNB/2019
201 947,03 € DDI SERVICES, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
26.
Jún
2019
Zmluva o preprave mŕtvych
216/UNB/2019
448 240,00 € BOSCO, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
26.
Jún
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
214/UNB/2019
74 376,00 € MOROCZ_TACOVSKY, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
24.
Jún
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
213/UNB/2019
153 403,14 € STAVBAK s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »