Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
Január
2019
Dohoda o uznaní záväzku č. D/99/18/11/12
413/UNB/2018
3 885 738,35 € BFF Central Europe s. r. o. Univerzitná nemocnica Bratislava
27.
December
2018
Zmluva pre účastníkov s miestom podnikania v Slovenskej republike uzatvorená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Občianskeho zákonníka
407/UNB/2018
0,00 € SEKK spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
December
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
400/UNB/2018
5 353,18 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
December
2018
Nájomná zmluva uzatvorená v súlade s § 289 a súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a § 663 a súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších p
403/UNB/2018
1 330,00 € BLUEMED s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
20.
December
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená v súlade s ust. zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení
399/UNB/2018
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Univerzitná nemocnica Bratislava
19.
December
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
396/UNB/2018
113 988,16 € Milan Hladík - Ekomont Univerzitná nemocnica Bratislava
19.
December
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
397/UNB/2018
176 640,00 € DCorp, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
December
2018
Dohoda o urovnaní uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia
393/UNB/2018
8 107,42 € Magdaléna Gajdošová Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
December
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
381/UNB/2018
175 757,47 € PRO MEDICAL, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
December
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-7-20181122-31813861
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava
13.
December
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
378/UNB/2018
179 330,42 € Milan Magula - MIMA Univerzitná nemocnica Bratislava
13.
December
2018
Zmluva uzavretá podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
388/UNB/2018
0,00 € Peter Kuzmišin – ManaCon Univerzitná nemocnica Bratislava
11.
December
2018
Zmluva o dielo
383/UNB/2018
421 330,36 € DAG SLOVAKIA, a. s. Univerzitná nemocnica Bratislava
11.
December
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 8/2018
382/UNB/2018
58 560,00 € DIMANO a. s. Univerzitná nemocnica Bratislava
7.
December
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
379/UNB/2018
51 336,00 € ATAQ, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
7.
December
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
380/UNB/2018
135 139,03 € SIMPLE CONSTRUCTION, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
5.
December
2018
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
339/UNB/2018
159,00 € PROFI Výťahy, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
5.
December
2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o klinickom skúšaní humánneho liečiva
D79/UNB/2018
0,00 € IQVIA RDS Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4.
December
2018
Zmluva o dielo
368/UNB/2018
Doplnená
2 221 283,94 € Metrostav a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
4.
December
2018
Zmluva o dielo
373/UNB/2018
123 368,02 € DCorp s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »