Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Marec
2019
Zmluva o dielo - ZPS
2019/01
149,00 € GHP Medical Services, s. r. o. Spojená škola, Bratislava
30.
November
2018
Zmluvao usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola športovej súťaže žiakov základných kôl v školskom roku 2018/2019
OÚ-BA_OS3-2018/093972
470,00 € Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Spojená škola, Bratislava
17.
Október
2018
Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov PedF UK
02_2018
3 381,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Spojená škola, Bratislava
17.
Október
2018
Zmluva o spolupráci
01_2018
0,00 € Lunys s. r. o. odštiepny závod Spojená škola, Bratislava
16.
Máj
2018
Zmluva o poskytnutí grantu na: Aktivita nadnárodnej spolupráce v rámci programu Erasmus+
2017-TCA-032
0,00 € SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ Spojená škola, Bratislava
21.
Marec
2018
Darovacia zmluva č. 32/2017
32/2017
0,00 € IKEA Industry Slovakia s.r.o. Spojená škola, Bratislava
15.
Marec
2018
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola školskej športovej súťaže žiakov základných škôl v školskom roku 2017/2018
OÚ-BA-OS3-2018/033101
0,00 € OÚ BA, odbor školstva Spojená škola, Bratislava
15.
Marec
2018
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2017_MPC_EGO_844
0,00 € MPC Spojená škola, Bratislava
13.
Marec
2018
Zmluva o spolupráci a poskytnutí finančných prostriedkov za odborné vedenie praxe a na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogickej praxe v akademickom roku 2017/2018
Zmluva 17_18
0,00 € PdF UK v BA Spojená škola, Bratislava
13.
Marec
2018
Kolektívna zmluva
KZ2018
0,00 € ZO OZPŠaV na Slovensku pri Spojenej škole, Mokrohájska 3, Bratislava Spojená škola, Bratislava
22.
December
2017
Darovacia zmluva a predávací protokol
Darovcia zmluva
0,00 € Samsung Elektronics Czech and Slovak, s.r.o. Spojená škola, Bratislava
6.
December
2017
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva Swiss Re_1
0,00 € Swiss Re Spojená škola, Bratislava
6.
December
2017
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva Swiss Re
0,00 € Swiss Re Management AG Spojená škola, Bratislava
10.
November
2017
Zmluva o spolupráci a poskytnutí finančných prostriedkov za odborné vedenie praxe
Zmluva o spolupráci a poskytnutí finančných prostriedkov
0,00 € Pedagogická fakulta UK v BA Spojená škola, Bratislava
22.
September
2017
Zmluva č. 3/2017 o nájme nebytového priestoru
3/0217
0,00 € Gaudeamus ZKR Spojená škola, Bratislava
17.
August
2017
Zmluva o dielo č. 1/2017
1/2017 b
30 209,00 € Marián Štefany - STEFHOLZ Spojená škola, Bratislava
17.
August
2017
Zmluva o dielo č. 1/2017
1/2017
29 491,20 € František Nemec STAVREM s.r.o. Spojená škola, Bratislava
7.
Júl
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € DELIKOMAT Slovensko spol. s. r. o. Spojená škola, Bratislava
18.
Máj
2017
DOHODA o spolupráci pri organizácii EO
Dohoda o spolupráci
0,00 € VÚDPaP Spojená škola, Bratislava
18.
Máj
2017
Dodatok k Dohode o spolupráci
Dodatok k dohode o spolupráci
0,00 € VUDPaP Spojená škola, Bratislava
1 2 3 »