Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Júl
2019
Zmluva o dielo revízia priemyselného monolitického oceľobetonového komína a údržba jeho oceľového vypúzdrenia
CRZ-4117454
51 652,00 € VERTICAL INDUSTRIAL, a.s Martinská teplárenská, a.s.
18.
Júl
2019
Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam
201907310015
0,00 € Adriana Ivádyová, rod.Krištová Martinská teplárenská, a.s.
18.
Júl
2019
Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam
426/ÚORS/2019
0,00 € Ing.Michal Mišovič Martinská teplárenská, a.s.
17.
Júl
2019
Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam
422/ÚORS/2019
0,00 € AGRA, s.r.o Martinská teplárenská, a.s.
17.
Júl
2019
Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam
423/ÚORS/2019
0,00 € Juraj Horkavý a spol. Martinská teplárenská, a.s.
17.
Júl
2019
Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam
427/ÚORS/2019
0,00 € M-TEC, s.r.o Martinská teplárenská, a.s.
17.
Júl
2019
Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam
424/ÚORS/2019
0,00 € MARTIMEX a.s Martinská teplárenská, a.s.
17.
Júl
2019
Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam
425/ÚORS/2019
0,00 € Mikula Milan Martinská teplárenská, a.s.
17.
Júl
2019
Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam
421/ÚORS/2019
0,00 € Ing. Ján Mlynár Martinská teplárenská, a.s.
17.
Júl
2019
Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam
430/ÚORS/2019
0,00 € Teniak Tomáš Martinská teplárenská, a.s.
16.
Júl
2019
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo
201907310006
7 006,26 € COMEXIM, s.r.o Martinská teplárenská, a.s.
11.
Júl
2019
Zmluva o dielo stupeň PSP a RP
201907310005
44 900,00 € PROMA, s.r.o Martinská teplárenská, a.s.
3.
Júl
2019
Servisná zmluva
201907310003
419,00 € DMR System s.r.o Martinská teplárenská, a.s.
3.
Júl
2019
Servisná zmluva
201907310002
116,00 € DMR System s.r.o Martinská teplárenská, a.s.
28.
Jún
2019
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
201906300030
0,00 € POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. Martinská teplárenská, a.s.
20.
Jún
2019
Doplnok č.4-zmena záhlavia zmluvy č.4/09/OÚ/VKK
201906300029
0,00 € Brantner Fatra s.r.o Martinská teplárenská, a.s.
19.
Jún
2019
Zmluva o nájme
201906300028
0,00 € Martico, s.r.o Martinská teplárenská, a.s.
18.
Jún
2019
Dohoda uzatvorená v zmysle §33 Zákona o tepelnej energetike č. 657/2004Z.z o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti
420/ÚORS/2019
500,00 € Igor Tomek Martinská teplárenská, a.s.
18.
Jún
2019
Kúpna zmluva č.Z-B-2019-000094-00
Z-B-2019-000094-00
5 000,00 € Stredoslovenská energetika a.s Martinská teplárenská, a.s.
13.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí služieb
2019/4200/3988
27 339,86 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Martinská teplárenská, a.s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »