Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Október
2018
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny
1128VP_SSE/2018E
Doplnená
56,26 € Business commercial finance, s.r.o. Detský domov v Rimavskej Sobote
25.
September
2018
Zmluva o prevode správy hnutelného majetku štátu
287/OVS/2018
3 552,13 € UPSVaR Detský domov v Rimavskej Sobote
7.
August
2018
Zmluva o službách ochrany a podpory zdravia pri práci
054/2018
200,00 € JPJ - POBOZ s.r.o Detský domov v Rimavskej Sobote
13.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
HD 19-10-039-2018
1 686,00 € Nadácia pre deti Slovenska Detský domov v Rimavskej Sobote
4.
Júl
2018
Zmluva o obstaraní pobytového sústredenia
23/2018
500,00 € K-7 Psovodi Detský domov v Rimavskej Sobote
22.
Jún
2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
A/2018/001286
0,00 € Weby GROUP Detský domov v Rimavskej Sobote
22.
Jún
2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
R_71/2018
99,58 € IVeS Detský domov v Rimavskej Sobote
11.
Máj
2018
Zmluva o pravidelnej revizií a servisnej oprave EZS
A/2018/001120
108,00 € Adasko group s.r.o. Detský domov v Rimavskej Sobote
24.
Apríl
2018
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode
493452015
Doplnená
32 923,20 € GGFS s.r.o Detský domov v Rimavskej Sobote
15.
Marec
2018
Zmluva o službách ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
4/2018
246,00 € JPJ - POBOZ s.r.o. Detský domov v Rimavskej Sobote
2.
Marec
2018
Zmluva o dielo
2018Z7133
240,00 € osobnyudaj.sk,s.r.o. Detský domov v Rimavskej Sobote
2.
Marec
2018
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO2018Z7133
Doplnená
60,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Detský domov v Rimavskej Sobote
8.
Február
2018
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb
10484000
733,98 € WEBY GROUP, s.r.o. Detský domov v Rimavskej Sobote
1.
Február
2018
Kolektívná zmluva
201800016
0,00 € ZO OZ pri Deskom domove Rimavská Sobota Detský domov v Rimavskej Sobote
24.
Október
2017
Kolektívná zmluva
A2017/002474
Doplnená
0,00 € ZOOZ pracovníkov školstva a vedy Detský domov v Rimavskej Sobote
4.
Október
2017
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny
1128VPSSE2017E
33,19 € Business Commercial finance, s.r.o. Detský domov v Rimavskej Sobote
21.
September
2017
Dohoda o realizácii dobrovoľného reedukačného pobytu
3/1310-312/2017
0,00 € Reedukačné centrum Detský domov
31.
Júl
2017
Zmluva o zabezpečení služieb BOZP
002/2017
60,00 € Ing. Miroslav Pecha Detský domov v Rimavskej Sobote
20.
Jún
2017
Poistná zmluva osôb preprevovaných motorovým vozidlom
001366
90,00 € Colonnade Insurance Detský domov v Rimavskej Sobote
20.
Jún
2017
Poistná zmluva osôb prepravovaných motorovým vozidlom
001365
40,00 € Colonnade Insurance Detský domov v Rimavskej Sobote
1 2 3 4 5 6 »