Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
Marec
2020
Licenčná zmluva
ZML-3-14/2020-500
74 791,58 € SOFTIP, a.s. Štatistický úrad SR
30.
Marec
2020
Zmluva č. 259/2020 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
259/2020
5 000,00 € RNDR. Mária Josefsonová INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
30.
Marec
2020
Zmluva č. 260/2020 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
260/2020
7 500,00 € Ing. Peter Rozboril INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
26.
Marec
2020
Príkazná zmluva
ZML-3-9/2020-600
9 050,00 € CSČ SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV Štatistický úrad SR
25.
Marec
2020
Zmluva o dielo
ZML-1-4/2020-230
0,00 € Ján Valo, Mgr. PhD. Štatistický úrad SR
19.
Marec
2020
Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti verejnho obstarávania
ZML-3-12/2020-400
82 920,00 € PROCESS MANAGEMENT, s.r. o. Štatistický úrad SR
17.
Marec
2020
Mandátna zmluva
ZML-3-10/2020-900
79 680,00 € Gratex International, a.s. Štatistický úrad SR
17.
Marec
2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
DOH-2-6/2020-BB
0,00 € Ing. Marek Čillík - GEOPLÁN Štatistický úrad SR
9.
Marec
2020
Zmluva o dielo
ZML-1-3/2020-230
46 558,08 € QUAZAR SK s.r.o. Štatistický úrad SR
9.
Marec
2020
Mandátna zmluva
ZML-3-11/2020-400
3 360,00 € FK + PP STAVING, s.r.o. Štatistický úrad SR
4.
Marec
2020
Zmluva č. 154/2020 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
154/2020
2 000,00 € Mgr. Tibor Švehla INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
3.
Marec
2020
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-8/2020-500
78 750,00 € Symphony Group s. r. o. Štatistický úrad SR
2.
Marec
2020
Zmluva č. 168/2020 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
168/2020
10 000,00 € Ing. Alexander Láng INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
2.
Marec
2020
Zmluva č. 167/2020 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
167/2020
10 000,00 € Ing. Ignác Badár INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
2.
Marec
2020
Dodatok č. 16 k Dohode o vzájomnom poskytovaní údajov
Dodatok č. 16
0,00 € DataCentrum Štatistický úrad SR
2.
Marec
2020
Zmluva č. 166/2020 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
166/2020
10 000,00 € Ing. Peter Hollý INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
27.
Február
2020
Zmluva o použití a šírení autorského diela
ZML-1-1/2020-900
37 000,00 € Mgr. Martin Kilársky Štatistický úrad SR
25.
Február
2020
Zmluva o dielo
ZML-1-2/2020-900
2 439 175,20 € TREXIMA Bratislava s.r.o. Štatistický úrad SR
20.
Február
2020
Dodatok č. 15 k Dohode o vzájomnom poskytovaní údajov
Dodatok č. 15
0,00 € Štátna pokladnica Štatistický úrad SR
11.
Február
2020
Poistná zmluva číslo 1110011994 poistenie zodpovednosti za škodu
ZML-3-6/2020-230
65 800,00 € PREMIUM Insurance Company Limited Štatistický úrad SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »