Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-49/2019-500
77 520,00 € Belfast s.r.o. Štatistický úrad SR
22.
Október
2019
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentov
ZML-3-52/2019-KE
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Štatistický úrad SR
18.
Október
2019
Zmluva o dielo č. 1006/2019
1006/2019
68 400,00 € Radvise Group, s.r.o. INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
17.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie
ZML-3-50/2019-NR
20,00 € Orange Slovensko, a. s. Štatistický úrad SR
17.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní marketingového poradenstva, poradenstva a podpory pri výbere dodávateľa kreatívnych služieb, mediálnej kampane a komunikácie pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
ZML-3-48/2019-900
78 120,00 € PS:Digital, s.r.o. Štatistický úrad SR
8.
Október
2019
Zmluva č. 899/2019 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
899/2019
5 000,00 € Ing. Alexander Láng INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
8.
Október
2019
Zmluva č. 898/2019 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
898/2019
5 000,00 € Ing. Ignác Badár INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
8.
Október
2019
Zmluva č. 897/2019 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
897/2019
5 000,00 € Ing. Peter Hollý INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
7.
Október
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb
ZML-6-8/2019-400
130 915,20 € Spring Production, s. r. o. Štatistický úrad SR
7.
Október
2019
Dohoda o vzájomnej spolupráci
DOH-2-16/2019-600
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Štatistický úrad SR
4.
Október
2019
Zmluva o partnerstve
ZML-3-47/2019-500
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štatistický úrad SR
27.
September
2019
Zmluva o dielo
ZML-1-9/2019-900
80 500,00 € TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
26.
September
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-46/2019-500
5 261 716,46 € Aliter Technologies, a.s. Štatistický úrad SR
3.
September
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-1-7/2019-900
4 000,00 € Komplot Advertising s.r.o. Štatistický úrad SR
26.
August
2019
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-39/2019-500
72 912,00 € AGILIT s.r.o. Štatistický úrad SR
26.
August
2019
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
ZML-6-13/2019-300
13 154,99 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Štatistický úrad SR
19.
August
2019
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-40/2019-500
32 400,00 € Alistiq, s.r.o. Štatistický úrad SR
14.
August
2019
Zmluva o dielo
ZML-1-8/2019-900
58 752,00 € TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
13.
August
2019
Darovacia zmluva
ZML-3-34/2019-230
0,00 € Obec Bernolákovo Štatistický úrad SR
8.
August
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-5/2019-BB
9 229,70 € Leading Farmers SK, s.r.o. Štatistický úrad SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »