Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
Júl
2020
Mandátna zmluva
ZML-3-29-2020-400
1 440,00 € Ing. František Byrtus - FB PROJEKT Štatistický úrad SR
26.
Jún
2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-5/2020-BB
6 291,90 € Sidex s.r.o. Štatistický úrad SR
22.
Jún
2020
Zmluva na tlač a distribúciu štatistických formulárov pre demografickú štatistku
ZML-3-25/2020-300
5 996,12 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a. s. (ŠEVT) Štatistický úrad SR
18.
Jún
2020
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-26/2020-500
74 124,00 € Radvise Group s.r.o. Štatistický úrad SR
8.
Jún
2020
Zmluva o primeranom znášaní nákladov spojených so zriadením zákonného vecného bremena
ZML-3-15/2020-BB
18 000,00 € SWAN Mobile a. s. Štatistický úrad SR
4.
Jún
2020
Zmluva o riešení konsolidácie registrov
ZML-3-24/2020-500
2 939 784,00 € NextIT s.r.o. Štatistický úrad SR
28.
Máj
2020
Zmluva o dielo
ZML-1-5/2020-230
150 242,03 € BAUMAN stavby, s.r.o. Štatistický úrad SR
27.
Máj
2020
Zmluva o dielo
ZML-1-8/2020-800
8 997,60 € ODIS, s.r.o. Štatistický úrad SR
27.
Máj
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071V952
ZML-3-42/2019-500
749 860,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štatistický úrad SR
27.
Máj
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071V958
ZML-3-44/2019-500
2 399 718,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štatistický úrad SR
27.
Máj
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071V769
ZML-3-43/2019-500
749 072,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štatistický úrad SR
20.
Máj
2020
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-21/2020-500
79 488,00 € Belfast, s.r.o. Štatistický úrad SR
20.
Máj
2020
Licenčná zmluva softwaru BLAISE pre Windows
ZML-3-22/2020-500
30 500,00 € Blaise Štatistický úrad SR
15.
Máj
2020
Dodatok č.15 k Zmluve o poskytovaní závodného stravovania
Dodatok č.15 k Zmluve č.37/1/1997
0,00 € Pravoslávny kňazský seminár Prešovskej univerzity v Prešove Štatistický úrad SR
14.
Máj
2020
Zmluva o budúcej zmluve o podnájme nebytových priestorov
ZML-4-4/2020-230
0,00 € Office Center Services s.r.o. Štatistický úrad SR
14.
Máj
2020
Zmluva o migrácii IS Vnútorná správa, IŠIS Štatistického úradu Slovenskej republiky do vládneho cloudu
ZML-1-7/2020-500
959 460,00 € Plaut Slovensko, s.r.o. Štatistický úrad SR
14.
Máj
2020
Zmluva o migrácii IS IVIS, RPO Štatistického úradu Slovenskej republiky do vládneho cloudu
ZML-1-6/2020-500
909 840,00 € Rackscale, s.r.o. Štatistický úrad SR
13.
Máj
2020
Dohoda o podmienkach technického zabezpečenia poskytovania údajov z administratívnych zdrojov
DOH-1-3/2020-300
0,00 € Sociálna poisťovňa Štatistický úrad SR
11.
Máj
2020
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-1/2020-BB
0,00 € Štatistický úrad SR Sociálna poisťovňa
5.
Máj
2020
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-17/2020-500
78 624,00 € AGILIT, s.r.o. Štatistický úrad SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »