Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Január
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k ZML-4-1/2017-BB
0,00 € Úrad vládneho auditu Štatistický úrad SR
15.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-1/2019-400
47 040,00 € Target CONSULTING, s. r. o. Štatistický úrad SR
9.
Január
2019
Licenčná zmluva
ZML-3-53/2018-900
0,00 € Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Štatistický úrad SR
8.
Január
2019
Kolektívna zmluva
ZML-5-2/2018-OU
0,00 € Podnikový výbor základných organizácií ŠÚ SR Štatistický úrad SR
8.
Január
2019
Kolektívna zmluva
ZML-5-1/2018-OU
0,00 € Podnikový výbor základných organizácií ŠÚ SR Štatistický úrad SR
7.
Január
2019
Zmluva o krátkodobom nájme priestorov
ZML-3-56/2018-400
563,50 € Stredisko Kultúry Bratislava - Nové Mesto Štatistický úrad SR
7.
Január
2019
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201853720_Z
DOH-2-36/2018-400
0,00 € IMPA Žilina, s.r.o. Štatistický úrad SR
27.
December
2018
Relizačná zmluva
ZML-3-51/2018-230
0,00 € Slovenské elektrírne - energetické služby, s.r.o. Štatistický úrad SR
27.
December
2018
Realizačná zmluva
ZML-3-50/2018-230
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Štatistický úrad SR
27.
December
2018
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
DOH-2-37/2018-BB
0,00 € BMK Consulting, s.r.o. Štatistický úrad SR
21.
December
2018
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-45/2018-500
54 720,00 € Alistiq, s.r.o. Štatistický úrad SR
21.
December
2018
Licenčná zmluva
ZML-3-55/2018-500
51 945,60 € SOFTIP a. s. Štatistický úrad SR
20.
December
2018
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-15/2018-600
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Štatistický úrad SR
20.
December
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
Dodatok č. 1 k ZML-6-14/2017-300
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Štatistický úrad SR
20.
December
2018
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-14/2018-600
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Štatistický úrad SR
18.
December
2018
Zmluva o poskytovaní činností
ZML-3-52/2018-400
5 880,00 € PROFENERG, s. r. o. Štatistický úrad SR
17.
December
2018
Zmluva o povinnom zmluvnom poistení služobných motorových vozidiel
ZML-3-47/2018-230
4 900,92 € Groupama poisťovňa a.s. Štatistický úrad SR
17.
December
2018
Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o závodnom stravovaní č. 1/1998
Dodatok č. 1/2018
0,00 € TRADIMEX spol. s r. o. Štatistický úrad SR
17.
December
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-8/2018-BB
0,00 € Bc. Ľudovít Illés - Geoplán Štatistický úrad SR
12.
December
2018
Zmluva o poskytovaní činností
ZML-3-48/2018-400
3 000,00 € Martin Jesný s. r. o. Štatistický úrad SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »