Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
September
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
08/2019 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Slovak Telecom Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Poprad
26.
September
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Slovak Telecom Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Poprad
29.
Apríl
2019
Zamestnávateľská zmluva-doplnkové dôchodkové sporenie
6/2019
0,00 € AXA - doplnkové dôchodkové sporenie Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Poprad
17.
Január
2019
Dohoda o použití cest.motor.vozidla č.1/2019
Dohoda o použití cest.motor.vozidla č. 1/2019
0,00 € Mgr. Zuzana Pitoňáková Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Poprad
17.
Január
2019
Dohoda o použití cest.motor.vozidla č. 3/2019
Dohoda o použití cest.motor.vozidla č.3/2019
0,00 € Mgr. Zuzana Piovarčiová Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Poprad
17.
Január
2019
Dohoda o použití cest.motor.vozidla č. 2/2019
Dohoda o použití cest.motor.vozidla č. 2/2019
0,00 € PaedDr. Monika Hocková Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Poprad
17.
Január
2019
Dohoda o použití cest.motor.vozidla č. 4/2019
Dohoda o použití cest.motor.vozidla č.4/2019
0,00 € PhDr. Milan Antaš Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Poprad
17.
Január
2019
Dohoda o použití cest.motor.vozidla č. 5/2019
Dohoda o použití cest.motor.vozidla č.5/2019
0,00 € Mgr. Mária Vansáčová Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Poprad
9.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201846450_Z
48 254,59 € Up Slovensko, s. r. o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad
6.
November
2018
Dohoda o použití cest.motor.vozidla č. 5/2018
Dohoda o použití cest.motor.vozidla č.5/2018
0,00 € Mgr. Mária Vansáčová Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Poprad
18.
Október
2018
Dohoda o použití cest.motor.vozidla č.1/2018
Dohoda o použití cest.motor.vozidla č. 1/2018
0,00 € Mgr. Zuzana Pitoňáková Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Poprad
17.
September
2018
Dohoda o použití cest.motor.vozidla č. 3/2018
Dohoda o použití cest.motor.vozidla č.3/2018
0,00 € Mgr. Zuzana Piovarčiová Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Poprad
17.
September
2018
Dohoda o použití cest.motor.vozidla č. 2/2018
Dohoda o použití cest.motor.vozidla č. 2/2018
0,00 € PaedDr. Monika Hocková Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Poprad
17.
September
2018
Dohoda o použití cest.motor.vozidla č. 4/2018
Dohoda o použití cest.motor.vozidla č.4/2018
0,00 € PhDr. Milan Antaš Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Poprad
11.
Jún
2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9918170415
0,00 € Slovak Telecom Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Poprad
11.
Jún
2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9918170710
0,00 € Slovak Telecom Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Poprad
29.
Máj
2018
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. Z201633369_Z
Z201633369_Z
0,00 € Up Slovensko, s.r.o. Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Poprad
25.
Máj
2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
32018
0,00 € Weby Group, s.r.o. Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Poprad
23.
Máj
2018
Zmluva č.ZO/2018A15568-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
2/2018
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Poprad
1 2 »