Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
September
2019
Nájomná zmluva
Z19/052
1 631,90 € Obec Chorvátsky Grob MH Invest II, s.r.o.
6.
September
2019
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
812/2019
14,40 € Obec Chorvátsky Grob Slovenská pošta, a. s.
28.
Január
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041R52501
0,00 € Obec Chorvátsky Grob Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26.
Február
2018
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20160224007D07
0,00 € Obec Chorvátsky Grob Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
9.
November
2017
Zmluva o poskytnutí NFP
IROP-Z-302021H453-221-10
Doplnená
681 932,93 € Obec Chorvátsky Grob Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29.
September
2017
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20160224007D06
0,00 € Obec Chorvátsky Grob Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30.
Jún
2017
Dodatok č. 2/SRŠ k zmluve č. 0524/2015/SRŠ zo dňa 08. 07. 2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0431/2017
0,00 € Obec Chorvátsky Grob Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Máj
2017
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20160224007D05
0,00 € Obec Chorvátsky Grob Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11.
Apríl
2017
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20160224007D04
0,00 € Obec Chorvátsky Grob Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14.
Marec
2017
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20160224007D03
0,00 € Obec Chorvátsky Grob Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14.
Jún
2016
Zmluva o nájme nehnuteľností
Z16/049
164,08 € Obec Chorvátsky Grob MH Invest II, s.r.o.
26.
Február
2016
Zmluva o spolupráci
N20160224007
0,00 € Obec Chorvátsky Grob Implementačná agentúra MPSVR SR
16.
December
2015
Dodatok č. 1/SRŠ k zmluve č. 0524/2015/SRŠ zo dňa 08. 07. 2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0994/2015
323 000,00 € Obec Chorvátsky Grob Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29.
Júl
2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
BAM-124826/2015
0,00 € Obec Chorvátsky Grob Sociálna poisťovňa, ústredie
13.
Júl
2015
Zmluva č. 0524/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0524/2015
176 000,00 € Obec Chorvátsky Grob Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8.
Apríl
2015
Dodatok č. 1
235/Z
0,00 € Obec Chorvátsky Grob MH Development s.r.o.
10.
November
2014
Zmluva o zriadení vecného bremena
224/Z
0,00 € Obec Chorvátsky Grob MH Development s.r.o.
28.
Október
2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe-absolventa školy,
62/§51/2014/GA
Doplnená
0,00 € Obec Chorvátsky Grob Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
26.
Marec
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
23/ § 50j/PS/ 2014
14 574,76 € Obec Chorvátsky Grob Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
24.
Júl
2013
Z M L U VA č. 16/BA/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
OBU-BA_ZM_OO-2013-44583_2013
4 500,00 € Obec Chorvátsky Grob Obvodný úrad Bratislava
1 2 »