Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
Október
2019
Zmluva o krátkodobom nájme č. 42/2019/FN
157/2019/Z
17,00 € Fakultná nemocnica Nitra Ernest Mészároš
1.
Október
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na tuzemskej pracovnej ceste
146/2019/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Ing. Marta Pizúrová
27.
September
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000118 Dodatok č. 11
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
September
2019
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 4/2019/FN
145/2019/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra MV SR, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
16.
September
2019
Dohoda o splátkovom kalendári č. 39/2019/FN
138/2019/Z
6 185,81 € Fakultná nemocnica Nitra Mariana Feketeová
23.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000118 Dodatok č. 10
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
12.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci č. 2/2019/FN
114/2019/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra ABE-AS, spol. s r.o.
11.
Júl
2019
Dodatok č. 01 k zmluve o poskytovaní lekárenskej starostlivosti č. 4001FLEI000418
21/2019/D
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra UNION zdravotná poisťovňa.a.s.
11.
Júl
2019
Zmluva o praktickej výučbe
134/2019/UCM
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
7.
Júl
2019
Dohoda o splátkovom kalendári č. 26/2019/FN
109/2019/FN
686,87 € Fakultná nemocnica Nitra Miroslav Bihári ml.
20.
Jún
2019
Zmluva o krátkodobom nájme č. 25/2019/FN
107/2019/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV, REGIONÁLNA KOMORA V NITRE
17.
Jún
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000118 Dodatok č. 9
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
4.
Jún
2019
Zmluva o prevzatí dlhu
100/2019/Z
5 334,14 € Fakultná nemocnica Nitra IGIAMED. s r.o.
29.
Máj
2019
Sublicenčná zmluva
64/2019/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
29.
Máj
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na zahraničnej pracovnej ceste
96/2019/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Ing. Marta Pizúrová
23.
Máj
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000118 Dodatok č. 8
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
21.
Máj
2019
Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca pre výkon práce v inej organizácii
C 39/2019
147,00 € Fakultná nemocnica Nitra Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
15.
Máj
2019
Dohoda o urovnaní
91/2019/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
7.
Máj
2019
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti č. 63/2019
63/2019
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Ministerstvo zdravotníctva SR
7.
Máj
2019
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti č. 63/2019
73/2019/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Ministerstvo zdravotníctva SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »