Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Júl
2020
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 306/2020
306/2020
440 121,60 € Fakultná nemocnica Nitra Ministerstvo zdravotníctva SR
1.
Júl
2020
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 62NFAS000118 za rok 2019
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 62NFAS000118 za rok 2019
11,70 € Fakultná nemocnica Nitra Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
21.
Máj
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000118 Dodatok č. 14
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Apríl
2020
Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/16/060/7zo dňa 30.03.2020
135/2020
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Apríl
2020
Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/16/059/1 zo dňa 13.02.2020
136/2020
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
20.
Apríl
2020
Zmluva o nájme č. 4/2020/FN
75/2020/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Stredná zdravotnícka škola
20.
Apríl
2020
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NSP1000220
76/2020/Z
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra DOVERA zdravotná poisťovňa a.s.
6.
Apríl
2020
Dohoda o zmene obsahu záväzku
69/2020/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra mal. Sofia Janotová a spol.
1.
Apríl
2020
Dodatrok č. 1 k Zmluve o vykonaní štúdie bezpečnosti humánneho lieku po registrácii OBS13434
12/2020/D
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra sanofi-aventis, s.r.o.
30.
Marec
2020
Dohoda č. 20/16/060/7 Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP za rok 2020
095/2020
8 391,34 € Fakultná nemocnica Nitra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
12.
Marec
2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme č. 14/2016/FN
46/2020/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra JESSENIUS - diagnostické centrum, a.s.
11.
Marec
2020
Zmluva poskytovaní služieb č. 16/2020/FN
45/2020/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Balsam, s.r.o.
18.
Február
2020
Zmluva o vykonaní klinického skúšania
87/2019/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra sanofi-aventis, s.r.o.
13.
Február
2020
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na tuzemskej pracovnej ceste
dohoda
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Ing. Marta Pizúrová
13.
Február
2020
Dohoda č. 20/16/059/1 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
040/2020
3 916,33 € Fakultná nemocnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
6.
Február
2020
Zmluva o klinickom skúšaní lieku podľa protokolu klinického skúšania číslo CRTH258C2301
184/2019/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Novartis Slovakia s.r.o.
4.
Február
2020
Dohoda vzdelávacej ustanovizne s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti o zabezpečení zodpovedajúceho materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia na získanie potrebných praktických zručností na výkon špecializ a certifik.prac. činn.
15/2020/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
31.
Január
2020
Dohoda o splátkovom kalendári č. 5/2020/FN
14/2020/Z
3 034,12 € Fakultná nemocnica Nitra Petra Kmeťová
24.
Január
2020
Zmluva o účasti na riešení projektu
11/2020/Z
9 500,00 € Fakultná nemocnica Nitra Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
22.
Január
2020
Zmluva o účasti na riešení projektu
Z/2020/119/XIII/JLF/KD
9 500,00 € Fakultná nemocnica Nitra Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »