Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0171/2020/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2020
0518/2020
12 500,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
Február
2020
Zmluva č. 0171/2020 /SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2020
0171/2020
60 000,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2020
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz - rýchlokorčuľovanie
0051/2020
79 666,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2020
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz - kolieskové korčuľovanie
0050/2020
55 460,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0162/2019/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2019
1015/2019
91 520,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0037/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0717/2019
3 454,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0036/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0716/2019
6 615,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4.
Marec
2019
Zmluva č. 0162/2019/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2019
0162/2019
84 000,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28.
Január
2019
Zmluva č. 0036/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0036/2019
45 978,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28.
Január
2019
Zmluva č. 0037/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0037/2019
88 061,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
September
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0316/2018/SŠSŠ o podpore národného športového projektu v roku 2018
0926/2018
7 195,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13.
Apríl
2018
Zmluva č. 0316/2018/SŠSŠ o podpore národného športového projektu v roku 2018
0316/2018/SŠSŠ
5 000,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Január
2018
Zmluva č. 0061/2018/SŠSŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2018
0061/2018
32 608,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Január
2018
Zmluva č. 0110/2018/SŠSŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2018
0110/2018
83 271,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9.
Február
2017
Zmluva č. 0116/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2017
0116/2017
75 196,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9.
Február
2017
Zmluva č. 0115/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2017
0115/2017
132 848,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8.
Január
2016
Zmluva č. 0011/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0011/2016
65 100,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21.
Máj
2015
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0037/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu
0303/2015
54 300,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23.
Január
2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0037/2015
54 200,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13.
Máj
2014
Zmluva o spoločnej realizácií úloh projektu podpory športových reprezentantov a talentov
Z 24 2014
0,00 € Slovenský rýchlokorčuliarský zväz NŠC
1 2 »