Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Jún
2019
Rámcová dohoda
Z201918214_Z
48 228,78 € AGB ekoservis s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31.
Máj
2019
Zmluav o poskytovaní služieb
0162019
0,00 € AGB ekoservis, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
9.
Apríl
2019
Rámcová zmluva
POZ 87/2019
0,00 € AGB ekoservis s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
10.
December
2018
Rámcová dohoda
Z201854179_Z
184 860,00 € AGB ekoservis s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29.
Jún
2018
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok štátu
295/2018
0,00 € AGB ekoservis s.r.o. Národný ústav detských chorôb
15.
Jún
2018
Rámcová dohoda
Z201824595_Z
56 000,01 € AGB ekoservis s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5.
Jún
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
011/2018
0,00 € AGB ekoservis, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
31.
Máj
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201823663_Z
85 080,00 € AGB ekoservis s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
18.
Apríl
2018
Rámcová dohoda uzavretá podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
109/UNB/2018
Doplnená
656 484,00 € AGB ekoservis s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
Marec
2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
52/2018
48 503,14 € AGB ekoservis s.r.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
12.
Február
2018
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
52/2018
0,00 € AGB ekoservis s.r.o. Národný ústav detských chorôb
10.
November
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201759301_Z
5 578,80 € AGB ekoservis s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
31.
Júl
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201736696_Z
172 549,20 € AGB ekoservis s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
6.
Jún
2017
Rámcová dohoda
Z201726306_Z
53 504,00 € AGB ekoservis s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1.
Jún
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
052017
0,00 € AGB ekoservis, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
23.
Máj
2017
Rámcová dohoda
Z201723317_Z
1 480,00 € AGB ekoservis s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18.
Apríl
2017
Uznanie dlhu a dohoda o jeho úhrade podľa splátkového kalendára
177/2017
27 896,29 € AGB ekoservis s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
11.
Apríl
2017
Dohoda o urovnaní dlhu
170/2017
3 761,14 € AGB ekoservis s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
11.
Apríl
2017
Dohoda o urovnaní dlhu
168/2017
5 658,24 € AGB ekoservis s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
11.
Apríl
2017
Dohoda o urovnaní dlhu
169/2017
4 637,58 € AGB ekoservis s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
1 2 3 »