Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
Júl
2018
zmluva o spolupráci
111/2018/MSNP
0,00 € Horehronské múzeum v Brezne Múzeum SNP
1.
Jún
2018
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 1/ 2018
CRZč.4497/2018/LSR
0,00 € Horehronské múzeum v Brezne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
18.
Máj
2018
ZMLUVA O NÁJME ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
4203/2018/LSR
100,00 € Horehronské múzeum LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog
23.
Apríl
2018
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE číslo: 03/2018-P_03
CRZč.3712/2018/LSR
0,00 € Horehronské múzeum Brezno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
16.
November
2017
Zmluva o výpožičke č. 5/2017
557/2017
0,00 € Horehronské múzeum Slovenské banské múzeum
28.
September
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-541-04405
17-541-04405
4 500,00 € Horehronské múzeum v Brezne Fond na podporu umenia
12.
Jún
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4101/2017/3.2
MK-4101/2017/3.2
0,00 € Horehronské múzeum v Brezne Ministerstvo kultúry SR
9.
Máj
2017
ZMLUVA O NÁJME ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
3739/2017/LSR
Doplnená
100,00 € Horehronské múzeum Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
20.
Apríl
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
Dohoda 16/§51/2017 – AP ŠZ
0,00 € Horehronské múzeum v Brezne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
11.
Apríl
2017
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE číslo: 09/2017-P_02
CRZč.3109/2017/LSR
0,00 € Horehronské múzeum Brezno LESY Slovenskej republiky, š. p.
21.
November
2016
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 7/ 2016
CRZč.6784/2016/LSR
0,00 € Horehronské múzeum LESY Slovenskej republiky, š. p.
17.
November
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-621-04847
16-621-04847
3 500,00 € Horehronské múzeum v Brezne Fond na podporu umenia
27.
Apríl
2016
Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 1/2016
3082/2016/LSR
100,00 € HOREHRONSKÉ MÚZEUM Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
18.
Apríl
2016
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE číslo: 03/2016-P_03
CRZč.2823/2016/LSR
0,00 € Horehronské múzeum Brezno LESY Slovenskej republiky, š. p.
31.
Marec
2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
Dohoda č. 35/§ 52a/2016
Doplnená
487,74 € Horehronské múzeum v Brezne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
22.
Marec
2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4365/2016/3.2
MK-4365/2016/3.2
0,00 € Horehronské múzeum v Brezne Ministerstvo kultúry SR
27.
Január
2016
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
Dohoda č. 9/§ 52a/2016
487,74 € Horehronské múzeum v Brezne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
6.
Október
2015
Zmluva o výpožičke č. 10/2015
433/2015
0,00 € Horehronské múzeum Slovenské banské múzeum
28.
Júl
2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č. 34/§51/2015 - ŠR
Doplnená
0,00 € Horehronské múzeum v Brezne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
11.
Máj
2015
zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 1.2015
2620/2015/LSR
100,00 € HOREHRONSKÉ MÚZEUM Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
1 2 »