Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Marec
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa 5koly, veden6ho v evidencii uchddzaiov o zamestnanie v rámci ndrodného projektu ,,Absolventskii prax Startuje zamestnanie.
Dohoda č. 19/36/051/19
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
20.
Február
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-008
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky OZ Castrum Thorna
19.
Február
2019
dohoda o vydávaní časopisu
SNM-R-INÉ-2019/132
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
15.
Február
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-007
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj
14.
Február
2019
Zmluva o dielo
PUSR-2019-006
2 900,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rožňava
11.
Február
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-003
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky OZ Hrad Tematín
8.
Január
2019
Zmluva o spolupráci
TvU-2019-FF-01
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
18.
December
2018
Dohoda č.18/08/051/179 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP ,,Absolventská prax štartuje zamestnanie"
Dohoda č.18/08/051/179/TT
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
13.
December
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2018/PÚ SR
Z1800256
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenská konsolidačná, a.s.
10.
December
2018
Zmluva o dielo
PUSR-2018-113
1 173,06 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Cirkevný zbor ev.cirkvi a. v. na Slovensku Štítnik
10.
December
2018
Licenčná zmluva
PUSR-2018-114
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Obec Veľký Kamenec
7.
December
2018
Licenčná zmluva
PUSR-2018-112
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Občianske združenie Hrad Uhrovec
29.
Október
2018
Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov
PUSR-2018-104
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Mesto Holíč
29.
Október
2018
Kúpna zmluva
PUSR-2018-106
85 300,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Mesto Stará Ľubovňa
26.
Október
2018
Zmluva o spolupráci medzi Pamiatkovým úradom SR a AÚ SAV v Nitre
Zmluva o spolupráci medzi Pamiatkovým úradom SR a AÚ SAV v Nitre
2 500,00 € Pamiatkový úrad SR Bratislava Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
22.
Október
2018
Licenčná zmluva
PUSR-2018-103
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Považské múzeum v Žiline
14.
September
2018
Licenčná zmluva
PUSR-2018-100
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva Nitrianskeho kraja - LEUSTACH
10.
September
2018
Zmluva o výpožičke č.14/2018
Zmluva o výpožičke č.14/2018
0,00 € Pamiatkový úrad SR Bratislava Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
4.
September
2018
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE číslo: VZ 09_2018-P_05
CRZč.6097/2018/LSR
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
21.
August
2018
Licenčná zmluva
PUSR-2018-096
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Trenčianske múzeum v Trenčíne
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »