Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
December
2016
Licenčná zmluva
044-2016
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Rád premonštrátov – Opátstvo Jasov
7.
December
2016
Zmluva o dielo
043-2016
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky UNISTAV spol.s r.o.
7.
December
2016
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-HM-ZOV-2016/3844-1
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
7.
December
2016
Licenčná zmluva
045-2016
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Múzeum mesta Bratislavy
7.
December
2016
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-HM-ZOV-2016/3844
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
22.
November
2016
Licenčná zmluva
ZM2012304
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Rozhlas a televízia Slovenska
21.
November
2016
Zmluva o dielo
042-2016
2 967,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Mesto Lučenec
4.
November
2016
Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov
2016/0587
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
25.
Október
2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
DOHODA číslo 16/08/051/172 /TT
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
19.
Október
2016
Dodatok k zmluve o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov zo dňa 12. 07. 2016
030-2016
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
19.
Október
2016
Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov
028-2016
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky mesto Fiľakovo
19.
Október
2016
Zmluva o prevode správy hnuteľných archeologických nálezov
029-2016
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
17.
Október
2016
zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2016/3329
Doplnená
90 000,00 € Pamiatkový úrad SR - Oblastný reštaurátorský ateliér Slovenské národné múzeum
4.
Október
2016
Zmluva o prevode správy hnuteľných archeologických nálezov
71/16
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
4.
Október
2016
Zmluva o dielo o vykonaní reštaurátorských prác
SNM-SML-ZOD-2016/3165
9 996,00 € Pamiatkový úrad SR Slovenské národné múzeum
8.
September
2016
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
133/2016/ŠLTANAP
0,00 € Slovenská republika, Pamiatkový úrad SR Štátne lesy Tatranského národného parku
24.
August
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
024-2016
557,76 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Mesto Komárno
11.
August
2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
16/08/051/119 /TT
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
8.
August
2016
Zmluva č. XII/20/2016/FiF UK
XII/20/2016/FiF UK
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK
8.
August
2016
Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov
023-2016
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »