Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Júl
2019
Zmluva o výpožičke
104/2019-STM
0,00 € Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity Slovenské technické múzeum
27.
Apríl
2019
Zmluva o spolupráci medzi Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave a Slovenskou asociáciou pre vesmírne aktivity
204/2019
0,00 € Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
7.
Marec
2017
Zmluva č. 0180/2017/SVT o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0180/2017
49 400,00 € Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4.
November
2016
Zmluva o spolupráci č. S-1/2016
0301/0110/16
Doplnená
0,00 € Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity Slovenská technická univerzita v Bratislave
15.
Marec
2016
Zmluva č. 0240/2016/SVŠVaV o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na dofinancovanie dostavby pozemnej stanice prvej slovenskej družice tzv. skCube
0240/2016
48 200,00 € Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity, o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
September
2015
Zmluva č. 0735/2015/SVŠVaV o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na zabezpečenie podporných organizačných, technických a administratívnych činností v oblasti vesmírnej politiky a financovanie projektu prvej slovenskej družice
0735/2015
150 000,00 € Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity, o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27.
Júl
2015
Memorandum o porozumení a spolupráci na projekte skCUBE
Memorandum o porozumení a spolupráci na projekte skCUBE
0,00 € Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity Žilinská univerzita v Žiline
19.
Máj
2014
ZMLUVA O SPOLOČNOM PRACOVISKU = EF
ZMLUVA O SPOLOČNOM PRACOVISKU
0,00 € Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity Žilinská univerzita v Žiline