Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B
20/36/54E/3704
0,00 € AVLEON, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
22.
Január
2016
Rámcová dohoda
Z2016714_Z
47 980,80 € AVLEON, s.r.o. SEDMOKRÁSKA n.o.
22.
Január
2016
Rámcová dohoda
Z2016715_Z
51 408,00 € AVLEON, s.r.o. Viola, n.o.
29.
September
2015
D O H O D A č. 15/36/050/36 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D O H O D A č. 15/36/050/36
Doplnená
10 876,32 € AVLEON, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad