Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Marec
2019
Realizačná zmluva o vykonaní štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky National Development Fund I.,s.r.o..
1334
11 400,00 € Deloitte Audit s.r.o. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
28.
Február
2019
Realizačná zmluva o vykonaní štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky Slovak Investment Holding, a.s.
1333
7 800,00 € Deloitte Audit s.r.o. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
27.
Február
2019
Realizačná zmluva o vykonaní štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky National Development Fund II.,a.s.
1332
7 800,00 € Deloitte Audit s.r.o. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
22.
Február
2019
Zmluva o audite a iných uisťovacích službách
20190007
12 000,00 € Deloitte Audit s.r.o. MH Invest, s.r.o.
20.
Február
2019
Realizačná zmluva o vykonaní štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky Národného centrálneho depozitára cenných papierov,a.s.
1330
9 000,00 € Deloitte Audit s.r.o. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
14.
Február
2019
Zmluva o poskytnutí odborných služieb
20190006
19 990,00 € Deloitte Tax s.r.o. MH Invest, s.r.o.
24.
Január
2019
Dodatok č. 16 k Zmluve č. ZML/1091/2010 o poskytovaní účtovného a daňového poradenstva
DZM/1091/2010/0016
5 810,00 € Deloitte Tax s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
4.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
409/2018/MPRVSR-640
58 560,00 € Deloitte Audit s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4.
Január
2019
Zmluva o dielo
1233/2018
54 456,00 € Deloitte Advisory s.r.o. Úrad vlády SR
21.
December
2018
Zmluva o poskytnutí odborných služieb
7217/2018/5400/072
5 000,00 € Deloitte Tax s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
17.
December
2018
Zmluva o poskytnutí odborných služieb
3095/2018
0,00 € Deloitte Tax s. r. o. Fakultná nemocnica Trnava
12.
November
2018
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o odborných službách
2016-0158-1162410/02
0,00 € Deloitte Audit s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
15.
Október
2018
Realizačná zmluva o vykonaní štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky SZRB,a.s.
1308
37 800,00 € Deloitte Audit s.r.o. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
15.
Október
2018
Realizačná zmluva o vykonaní štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky
1307
12 000,00 € Deloitte Audit s.r.o. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
3.
Október
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 145/2018/MPRVSR-310 o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
145/2018/MPRVSR-310/D1
1 463 486,40 € Deloitte Audit s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24.
September
2018
Zmluva č. 145/2018/MPRVSR-310 o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
145/2018/MPRVSR-310
6 418 800,00 € Deloitte Audit s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10.
August
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí komplexnej poradenskej činnosti zo dňa 09.08.2018
565/AE00/2018
10 344 600,00 € Deloitte Advisory s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
9.
August
2018
Zmluva o poskytnutí komplexnej poradenskej činnosti
536/AE00/2018
20 689 200,00 € Deloitte Advisory s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
24.
Júl
2018
Zmluva na poskytovanie poradenských a konzultačných služieb
CRZ-3564858
0,00 € Deloitte Advisory, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
17.
Júl
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
01-08-2018
46 000,00 € Deloitte Advisory s.r.o. Verejné prístavy, a. s.
1 2 3 4 5 6 7 8 »