Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ZML 220/2019 RE
1 560,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Katarína Ӧzger
16.
Október
2018
Zmluva o zabezpečení reklamných služieb
984/2018/NPPC-VÚEPP
2 500,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ӧsterreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu
23.
September
2013
Odberateľská zmluva
356014/2013
0,00 € TRANSPETROL, a. s. ОPTIMA Grupa d.o.o. Banja Luka, Кralja Alfonsa XIII br. 37a, 78000 Banja Luka, RS/BiH
30.
Október
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
č. 9/§ 52a/2012/NP V-2
0,00 € Mesto Svätý Jur ˇUrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
8.
Október
2012
DOHODA O UZNANÍ DLHU A POVOLENÍ SPLÁTOK
č.k. P- 440/2012
249,00 € Bc. Katarína Farnbauerová ˇurad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
10.
Október
2012
DOHODA O UZNANÍ DLHU A POVOLENÍ SPLÁTOK
č.k. 9537/2006/KP/9
1 923,47 € Emília Štrbová ˇurad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
11.
Júl
2013
Kúpna zmluva č. 32-07-2013-0410A
CRZ-5476-2013-LSR
0,00 € Lesy SR š.p., OZ Levice ˇAVIA DIÓŠI s.r.o.
25.
Marec
2015
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0052/15 - ŠD JH STU
9710/0052/15
104,50 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Július ˇaja
28.
Júl
2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
1416/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená katolícka škola s o.z. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda a Zˇ3 sv. Svorada a Benedikta
2.
Apríl
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
MLFZZZ-146-6/2016
23,44 € Jana Várošová MLF ZZZ Nemšová
2.
Apríl
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
MLFZZZ-146-5/2016
44,00 € Pavol Sabol MLF ZZZ Nemšová
11.
Február
2013
Kolektívna zmluva na rok 2013
KZ 1/2013
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banskák Bystrica ZZV OZ DLV pri LSR
16.
Apríl
2012
Dodatok č. 3 k zmluve o výpožičke
dodatok č. 3 k zmluve č. 1/2009/OE (výpožička)
0,00 € SR - Obvodný úrad Žilina SR - OS ZZS SR, SR - KR HaZZ v Žiline
10.
August
2011
Zmluva o výpožičke č. 2011/06005
OBU_BB_ZM_06005_2011_2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica OPERAČNÉ STREDISKO ZZS SR
21.
Jún
2018
Kolektívna zmluva na rok 2018
22/2018
Doplnená
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Odbory Operačného strediska ZZS
26.
Apríl
2017
Kolektívna zmluva na rok 2017
15/2017
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Odbory OS ZZS
9.
December
2019
Kolektívna zmluva na roky 2019 - 2020
68/2019
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Odbory operačného strediska ZZS
13.
Jún
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave ZZIII-1-30-2016
ZZIII-1-30-2016
16,44 € Karol BREHOVSKÝ ZZIII Zemianske Kostoľany
13.
Máj
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave ZZIII-1-25-2016
ZZIII-1-25-2016
15,56 € Ivan KOLLÁR ZZIII Zemianske Kostoľany
26.
Máj
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave ZZIII-1-28-2016
ZZIII-1-28-2016
16,28 € Erik SRNKA ZZIII Zemianske Kostoľany
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »