Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Február
2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-37/2019 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-22-25/2019
VTSÚ-12-37/2019
4 202,25 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
21.
Jún
2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-92/2019 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVH-22-87/2019
VTSÚ-12-92/2019
Doplnená
2 526,88 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
21.
Jún
2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-90/2019 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVH-22-89/2019
VTSÚ-12-90/2019
4 339,12 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
3.
Júl
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-85/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-69/2018.
VTSÚ-12-85/2018
Doplnená
9 557,88 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
9.
November
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-155/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-173/2018
VTSÚ-12-155/2018
3 467,20 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
10.
December
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-175/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-190/2018
VTSÚ-12-175/2018
1 966,70 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
8.
Október
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-131/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-139/2018
VTSÚ-12-131/2018
1 886,22 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s
21.
Marec
2017
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-31/2017 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/25/2017
VTSÚ-12-31/2017
1 896,32 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
29.
Január
2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
4 /§ 51a/2016/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín ZVS holding, a.s.
15.
Marec
2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-19/2019 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-22-46/2019
VTSÚ-12-19/2019
2 865,94 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
26.
Apríl
2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-64/2019 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-22-63/2019
VTSÚ-12-64/2019
15 695,97 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
11.
Október
2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-145/2019 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVH-22-174/2019
VTSÚ-12-145/2019
1 254,33 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
29.
Október
2015
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku štátu č. 115/OSMaI/2015
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku štátu č. 115/OSMaI/2015
85 450,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR ZVS holding, a.s.
11.
November
2015
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-125/2015 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/68/2015.
VTSÚ-12-125/2015
1 554,40 € VTSÚ ZVS holding, a.s.,
8.
November
2016
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-119/2016 - vykonanie diela podľa objednávky č. 216SL0212
VTSÚ-12-119/2016
Doplnená
2 137,84 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
24.
Október
2017
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-135/2017 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/111/2017
VTSÚ-12-135/2017
6 149,65 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.,
15.
Marec
2017
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-29/2017 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/24/2017
VTSÚ-12-29/2017
6 906,30 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
31.
Január
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-21/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/11/2018
VTSÚ-12-21/2018
5 044,39 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.,
17.
Júl
2017
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-87/2017 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/56/2017
VTSÚ-12-87/2017
3 513,35 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.,
22.
Marec
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-41/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-18/2018.
VTSÚ-12-41/2018
6 065,10 € Vojenský techniský a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.,
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »