Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
November
2017
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-156/2017 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/126/2017
VTSÚ-12-156/2017
Doplnená
8 917,82 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
30.
Máj
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-71/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-55/2018
VTSÚ-12-71/2018
5 516,98 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
21.
Jún
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-78/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-64/2018.
VTSÚ-12-78/2018
4 086,79 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.,
4.
Máj
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-62/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-40/2018.
VTSÚ-12-62/2018
25 810,22 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.,
19.
Október
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-145/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-153/2018
VTSÚ-12-145/2018
4 913,26 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
23.
Október
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-95/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-140/2018
VTSÚ-12-95/2018
Doplnená
3 864,24 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
8.
Október
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-129/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-138/2018
VTSÚ-12-129/2018
2 433,54 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
9.
November
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-156/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-172/2018
VTSÚ-12-156/2018
3 487,20 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
19.
November
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-158/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-177/2018
VTSÚ-12-158/2018
1 751,88 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
10.
December
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-176/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-191/2018
VTSÚ-12-176/2018
1 984,20 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
8.
Február
2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-18/2019 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-22-14/2019
VTSÚ-12-18/2019
2 865,94 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
16.
Január
2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-2/2019 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-199/2018
VTSÚ-12-2/2019
Doplnená
8 383,26 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
15.
Február
2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-34/2019 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-22-23/2019
VTSÚ-12-34/2019
4 673,56 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
20.
Február
2012
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-6/2012 - vykonanie diela podľa objednávky č. P 2/174/2011
VTSÚ-12-6/2012
11 744,74 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
10.
August
2011
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-71/2011 - vykonanie diela podľa objednávky č. P 2/126/2011
VTSÚ-12-71/2011
3 336,81 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
6.
September
2011
Kúpna zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR – malokalibrové zbrane
2011/399
977,00 € ÚIA ZVS holding, a.s.
8.
November
2011
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-101/2011 - vykonanie diela podľa TG1-00.0003/S.
VTSÚ-12-101/2011
3 211,31 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
16.
November
2012
Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z KN
10/2012 SKIL
149,37 € Katastrálny úrad v Trenčíne ZVS holding a. s.
22.
Apríl
2013
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-52/2013 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/06/2013
VTSÚ-12-52/2013
5 466,27 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
27.
Máj
2013
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-64/2013 - vykonanie diela podľa objednávky č. 213OSL0022
VTSÚ-12-64/2013
2 578,75 € VTSÚ Záhorie ZVS IMPEX, a.s.