Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
September
2017
zmluva o budúcej kúpnej zmluve
805 211-9-29/2016/OOP-Ko
117 500,00 € Železnice Slovenskej republiky Michal Zvozil
18.
December
2013
Zvonimír Pompura - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemkov
05268/2013-PRZ -R60474/13.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Zvonimír Pompura
4.
Máj
2015
ZMLUVA O UBYTOVANÍ ŠTUDENTOV
80395
85,46 € SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Zvonimir Katavić
3.
Júl
2017
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55160496
100,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Zvonimir Grubišić
21.
Marec
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
25/§52a/2012/NP V-2
279,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
29.
Jún
2011
Dodatok č. 8 k zmluve o spolupráci
49/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
21.
Január
2015
Dodatok č. 12 k Zmluve o spolupráci
8/2015/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
3.
September
2015
Dohoda č.49/§52a/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Dohoda č.49/§52a/2015/ŠR
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
25.
Júl
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
31/§52a/2014/ŠR
Doplnená
294,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
20.
Apríl
2018
Dohoda č.18/42/52A/32 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa §52a
Dohoda č.18/42/52A/32
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
26.
November
2018
Dohoda č.18/42/054/329 o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci NP "REŠTART-Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce"
Dohoda č.18/42/054/329
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
18.
Február
2019
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
7/2019/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
14.
Október
2016
Dohoda č. 54/§52a/2016/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou dobrovoľníckej služby
Dohoda č. 54/§52a/2016/ŠR
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
25.
Marec
2019
Dohoda č.19/42/054/159 o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci NP " REŠTART-Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce"
Dohoda č.19/42/054/159 o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci NP " REŠTART-Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce"
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
29.
November
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
79/§52a/2012/NP V-2
559,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
18.
December
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda 313/§51/2012 MI
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
18.
December
2014
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
70/2014/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
20.
Júl
2012
Dodatok č. 10 k zmluve o spolupráci
49/2012/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Košický samosprávny kraj
29.
Júl
2013
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
14/§52a/2013/NP VAOTP SR-2
572,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
30.
Január
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
4/§52a/2014/NP VAOTP SR-3
588,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach